Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
            

О Б Я В Л Е Н И Е


        Дисциплинарният съд при САК – 4-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 09.03.21 г. от 14.30 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша”, № 1 А, ет.3, Търговски дом, ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

 

1   А Т А             Л.№    1800220410                 ДД    8
2.  А Й Д Х                 1200442110            ДД    9
3.  А  Г М                  1100405910            ДД   10
4.  А Х К                1500577110            ДД   11
5.  А Д М                1600282210            ДД   12
6.  А Е Д                1600635410            ДД   13
7.  Б П М                1000329310            ДД   14
8.  В Г К                1600460610             ДД   15
9.  В С А                1000208010            ДД   16
10. В Ц П                1100205110            ДД   17
11. В Г С                1200056210            ДД   18
12. В В Ц                1400159410             ДД   19
13. В С Б                1800138410            ДД   20
14. Г К Г                1700249210            ДД   21
15. Г П Я Х                 1000676710            ДД   22
16. Д Л Л Й                1200557510            ДД   23
17. Д Д Х                1400210810            ДД   24
18. Д Д Р                1400621410            ДД   25
19. Д ИА                1200029410            ДД   26
20. Д И Я                1100308910            ДД   27
21. Д Н Й                1000318910            ДД   28
22. Д Ч Т                1800076010            ДД   29
23. Е С П                1600141510            ДД   30
24. Е И И                1600032910            ДД   31
25. Е П В                1900171910            ДД   32
26. Е Т П                1200045010            ДД   33
27. Е И Я                1000465810            ДД   34
28. Е Й Й Й                1300701610            ДД   35
29. Е М Д                1700504110            ДД   36
30. Е А К                1500365810             ДД   37
31. Ж В Б                1000500210            ДД   38
32. И Е Б                1200425010            ДД   39
33. И Г С                1200403710            ДД   40
34. И Г М                1200202510            ДД   41
35. И Г Д                1900410110            ДД   42
36. И П М                1500429010            ДД   43
37. И Т Г С                1700371110            ДД   44
38. И В Д М                1100282610            ДД   45
39. И Р С                1100133010            ДД   46
40. Й Р Н                1100288310            ДД   47
41. К К А                1700366710            ДД   48
42. К П П                1900443710            ДД   49
43. К Б К                1100412210            ДД   50
44. К М Д                1000247510            ДД   51
45. К С Б                1000279310            ДД   52


    С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.
                    


                        ПРЕДСЕДАТЕЛ  4-ти състав: Адв.Дюлгеров

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021