Home

Софийска Адвокатска Колегия

Дежурни адвокати в РЦК за м. Февруари 2022 г.

Печат PDF

ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ към СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

месец ФЕВРУАРИ 2022 г.

Дата

Ден от

Седмицата

09.00 ч.– 12.30 ч.

13.30 ч. – 17.00 ч.

02.02.2022 Г.

сряда

Рада Лилова

Преслава Мехтерова

04.02.2022 г.

петък

Анка Ганчева

Светлана Скумрива

07.02.2022 г.

понеделник

Никола Тодев

Румяна Кацарска

09.02.2022 г.

сряда

Никола Тодев

Румяна Кацарска

11.02.2022 г.

петък

Върбан Лилов

Ана Филибева

14.02.2022 г.

понеделник

Светлана Скумриева

Светослав Киряков

16.02.2022 г.

сряда

Анка Ганчева

Кремена Трифонова

18.02.2022 г.

петък

Гена Велковска

Светослав Киряков

21.02.2022 г.

понеделник

Янислава Георгиева

Ива Николаева

23.02.2022 г.

сряда

Ива Николаева

Райна Мандакова

25.02.2022 г.

петък

Гена Велковска

Върбан Лилов

28.02.2022 г.

понеделник

Ана Филибева

Кремена Трифонова

Списък на дежурни адвокати за 01.02.2022 до 28.02.2022

Печат PDF
Списък на дежурни адвокати за период
от дата 01.02.2022 г 28.02.2022 г
Име Бащино Фамилно град
1 Ана Нончева Филибева София
2 Ангел Димитров Митев София
3 Анета Костадинова Ангелова София
4 Анка Пенева Ганчева София
5 Анна Кръстева Василиева София
6 Венета Илиева Илиева София
7 Виктория Христова Владова София
8 Георги Иванов Георгиев София
9 Георги Петров Чобанов София
10 Деница Николаева Димитрова София
11 Диана Колева Зулчева София
12 Екатерина Иванова Борисова-Трайкова София
13 Елина Борисова Бояджийска София
14 Емил Бочев Петров София
15 Живка Иванова Дончева София
16 Ива Красимирова Николаева София
17 Ивайло Даниелов Иванов София
18 Иван Борисов Господинов София
19 Ивелина Иванова Нинова София
20 Илиана Асенова Меледжиева София
21 Йорданка Христова Пандезова София
22 Константин Георгиев Койчев София
23 Красимир Александров Сахаров София
24 Крум Ангелов Конов София
25 Люба Кирилова Цветкова София
26 Любен Димитров Клявчев София
27 Любомир Кръстев Соколов София
28 Мариан Георгиев Иванов София
29 Мариана Славчева Митова София
30 Мария Петрова Колева София
31 Милена Валентинова Калчева София
32 Мирослава Недкова Качамакова София
33 Нели Андреева Борисова София
34 Николай Илиев Николов София
35 Огнян Константинов Костов София
36 Петко Аврамов Петков София
37 Петър Цанков Георгиев София
38 Петя Атанасова Йорданова София
39 Румен Миленов Владимиров София
40 Светослав Маринов Григоров София
41 Светослав Петров Славов София
42 Свилен Бориславов Димитров София
43 Соня Цанкова Велинова София
44 Стела Георгиева Ангелова София
45 Стоян Димитров Стоянов София
46 Тезгюл Лютфиева Хасанова София
47 Теодора Захариева Паликрушева София
48 Юлиан Иванов Димитров София
49 Явор Иванов Нецов София
За контакти: в работно време :
тел:-02 904 -80 - 18/21- 0878 -920-212
Извънработно време, почивни и празнични дни :
тел: 0878 -920-212

Обучение на тема "Не/Съответствието на българските конфискационни закони с Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи"

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 27.01.2022 г. от 14 до 16 часа ще се проведе обучение, организирано от Софийската адвокатска колегия на тема:

Не/Съответствието на българските конфискационни закони с Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Ролята на адвоката за необходимата промяна в практиката на съдилищата с лектор Здравка Калайджиева, съдия в Европейския съд по правата на човека 2008-2015 г.

Обучението ще се проведе през платформата zoom, като всички адвокати заявили участие на имейл  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ще получат линк за участие.

Решенията, с които е добре участниците да са се запознали предварително са:

1. Относно отнемането на имущество:

- Димитрови срещу България и

- Тодоров и други срещу България

Решения, които имат отношение към темата са и:

2. Относно обезпеченията:

- Dzinic v Croatia - на английски език;

3. Относно пропорционалността и възможността за защита в случаи на задържане на вещи като веществено доказателство, конфискация на вещи собственост на трети лица и пр. в други производства:

- Unsped Paket Servisi – 3503/08

- Microintelect

- Torgul 20611/2010

- Петьо Петков срещу България 32130/03

- Карамитров 53321/99

Дневен ред за 19.01.2022

Печат PDF

ДНЕВЕН РЕД

за редовно заседание на Съвета на САК

на 19.01.2022 г., сряда, от 14.00 ч.

1. Прием на адвокати.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

4. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Обсъждане на обобщена информация (отчети) за дейността на комисиите към Софийски адвокатски съвет с оглед изготвяне на годишния отчет за дейността на Адвокатския съвет през 2021 г.

6. Финансови въпроси.

6.1. Вземане на решение за сключване на договор с дружество, което да осигури техническо обезпечаване и видеоизлъчване на Общото събрание на адвокатите от САК на 29.01. и 30.01.2022 г.

6.2. Вземане на решение за сключване на договор за изработка, доставка и монтаж на оборудване за „Библиотеката и споделен офис“ на САК в гр. София, бул. Витоша 1а, Кантора 203.

6.3. Вземане на решение за допълнителна поръчка на рекламни материали за 2022 г.

7. Обсъждане на финансови въпроси, свързани с изготвяне на проектобюджета на САК за 2022 г.

8. Обсъждане на приоритетни действия на адвокатския съвет през 2022 г. и 2023 г., въз основа на които да се изготви Програма за дейността на съвета на САК през 2022 г. и 2023 г.

9. Дисциплинарни преписки.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГРУПОВА ПОЛИЦА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

По силата на сключен от Висшия адвокатски съвет Договор за застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД, през 2022 г. е осигурена възможност на всички желаещи адвокати да се присъединят към полицата.

Застрахователното покритие е със срок 1 година, считано от 23.01.2022 г. при застрахователен лимит 20 000.00 лв. (двадесет хиляди лева) за едно събитие и в агрегат. За всички адвокати, които се присъединят към полицата до 28.02.2022 г., срокът за действие на застраховката ще бъде с начална дата 23.01.2022 г., което е съобразено с изтичащия на 22.01.2022 г. краен срок по Груповата полица за застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ за 2021 г., която е сключена от Софийски адвокатски съвет.

Ако сте член на Софийска адвокатска към полицата може да се присъедините по един от следните два начина:

1. Като попълните електронно заявление на сайта на САК, в което да посочите актуални данни, включително валиден електронен адрес.

Ако желаете да заявите допълнително застрахователно покритие над лимита от 20 000 лв., може да посочите това в образеца на заявление, като следва да заплатите допълнително застрахователната премия, съобразно с избрания по-висок лимит над лимита 20 000 лв., покрит за сметка на бюджета на ВАдвС. За целта на посочените от Вас имейл адрес и телефон с Вас ще се свържат от Застрахователен брокер „Би Ай Джи Къмпани“ ЕООД, за да уточните изготвянето на анекс за допълнителното застрахователно покритие и заплащането му.

На посочения електронен адрес ще получите автоматично попълнено заявление с данните, които сте въвели, което следва да върнете подписано на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

2. Да попълните образец на Заявление (който може да свалите и тук), което да изпратите на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Образци на заявления ще бъдат на разположение и във всеки от касовите салони на Софийска адвокатска колегия – в Търговския дом в гр. София, бул. „Витоша“ № 1а, и в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

Желанието си да се присъедините към груповата полица за застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ за 2022 г., следва да заявите до 22.02.2022 г. В този случай застрахователното покритие ще бъде от 23.01.2022 г. включително, така че ако сте имали застраховка по сключения от Софийски адвокатски съвет договор със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД за 2021 г., с валидност до 22.01.2022 г., няма да има прекъсване в застрахователното покритие.

Софийски адвокатски съвет

Относно общото събрание на САК на 29 и 30 януари 2022 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 29.01.2022 г. и 30.01.2022 г. от 8 ч. в хотел „Рамада“, София, бул. Княгиня Мария-Луиза № 131, ще се проведе редовното общо събрание на Софийската адвокатска колегия, при следния дневен ред: 1. Разглеждане на отчета за дейността на Софийския адвокатски съвет през отчетната 2021 г. и вземане на решения по него; 2. Разглеждане доклада на Контролния съвет; 3. Разглеждане отчета на Дисциплинарния съд; 4. Обсъждане на инвестиционната инициатива и проектите за нова сграда с помещения за обучение и хранене на адвокатите в Оздравителен дом на Софийска адвокатска колегия в с. Лозенец, община Царево. 5. Приемане бюджета на колегията за финансова година 2022; 6. Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

Събранието е свикано с Решение №734 по Протокол №36 от 1 декември 2021 г. на Съвета на САК (достъпно тук), като поканата за събранието е обнародвана в Държавен вестник, бр. 103/10.12.2021 г.

С оглед действащите към момента противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, групови мероприятия от конгресно-конферентен характер по смисъла на т. I.2. от Заповедта, каквото е редовното Общо събрание на адвокатите от Софийска адвокатска колегия, могат да се провеждат единствено при спазване мерките, предвидени в т. 32 от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., включително и при спазване на всички мерки, въведени със Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. (т. III от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г.,).

За да се осигури възможност за провеждане на Общото събрание на адвокатите от САК при спазване на противоепидемичните мерки и създаване на безопасна среда за работа на събранието, с Решение по Протокол № 1/12.01.2022 г., Софийски адвокатски съвет като организатор на събранието определи следните мерки, съобразени с т. 32 от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., при които ще се проведе редовното Общо събрание на адвокатите от САК:

1. Всички лица, ангажирани с организиране и провеждане на Общото събрание на адвокатите от САК на 29.01.2022 г. и 30.01.2022 г. (лицата, заети с мероприятието по смисъла на т. 32, б. „а“ от Заповедта), следва да са ваксинирани, преболедували COVID-19 или да разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване.

2. До залите в Хотел „Рамада“, в гр. София, в които ще се проведе редовното Общо събрание на адвокатите от САК, ще се допускат само адвокати от САК (допускани на мероприятието лица), които отговарят на условията на т. 32, б. „б“ от Заповедта, а именно: 1) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или 2) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

3. Допускането в залата на провеждане на Общото събрание ще се извършва при стриктното спазване на въведените със Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. противоепидемични мерки за присъстващите участници в събранието: до събранието няма да бъда допускани лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други); провеждане на събранието при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между участниците; спазване на изискването за носене на защитна маска за лице, освен по време на изказване, ако е осигурена физическа дистанция от 1,5 м.; осигуряване на достъп до помещения с течен сапун и вода и/или дезинфектанти за ръце с вирусоцидно действие, разрешени за употреба в страната; осигуряване на почистване и дезинфекция на повърхностите в помещението/мястото на провеждане.

4. В дните на провеждане на Общото събрание на САК на място в хотел „Рамада“, гр. София, ще бъде ангажиран мобилен медицински екип, който от 08.00 ч. на 29.01.2022 г. до края на събранието ще е в готовност да извършва на място бързи антигенни тестове на адвокати, желаещи да вземат участие в събранието, като всеки адвокат поема разходите си за заплащане на тестването си.

Предвид факта, че действащите противоепидемични мерки не позволяват физическо присъствие и участие в събранието на всички адвокати от САК и с цел осигуряване на възможност за участие в общото събрание на САК на желаещите адвокати, на основание чл. 6а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, Софийски адвокатски съвет ще осигури възможност за пряко виртуално участие чрез видео-конферентна връзка за всички адвокати от САК, с изключение на участието при вземане на решение по т. 6 от дневния ред (избор на Делегати от САК за общото събрание на адвокатите от страната).

Адвокатите от САК, желаещи да вземат участие чрез видеоконферентна връзка следва да заявят това до 17.00 ч. на 27.01.2022 г. на следния е-мейл адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , чрез посочване на три имена, личен номер в Регистъра на адвокатите и валиден и-мейл, вписан в адвокатския регистър по партидата на адвоката, на който електронен адрес ще бъде изпратена покана за участие.

Наред с това събранието ще бъде излъчвано в реално време и в затворената и достъпна единствено за адвокати от САК, членуващи във Фейсбук група на Софийска адвокатска колегия, към която Ви каним да се присъедините.

Софийски адвокатски съвет

Гише за адвокати в служба Имотен регистър

Печат PDF

Уважаеми колеги,

В Агенция по вписванията, служба „Имотен регистър“, на ул. „Елисавета Багряна“ №20 в София ще бъде открито специално гише за обслужване на адвокати до края на м. януари тази година.

До това решение се стигна след проведени разговори между ръководството на Софийската адвокатска колегия и изпълнителния директор на Агенция по вписванията госпожа Даниела Митева. Занапред адвокатите, след като удостоверят качеството „адвокат“ с адвокатска карта по реда на чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата (ЗА), ще бъдат обслужвани с предимство – както към момента се обслужват с приоритет нотариуси и частни съдебни изпълнители и техните служители на специално гише. Адвокатите, които по занятие осъществяват представителство на физически и юридически лица, включително в охранителните производства пред Агенция по вписванията – служба „Имотен регистър“, трябваше да изчакват на опашките, наред с всички граждани, които искат да извършват вписване или справка в „Общо деловодство“ и в „Архив“.

Работната среща бе инициирана от Съвета на Софийската адвокатска колегия в изпълнение на правомощията му по чл. 89, т. 5 ЗА за защита на професионалните права на адвокатите. На 11 януари с писмо изх. № 15-00-13/11.01.2022 г. САК сезира Агенцията по вписванията за проблемите и затрудненията, които адвокатите срещат в Имотния регистър при упражняване на професията си и поиска съдействие за намирането на разумни и работещи решения, които да облекчат работата им.

Наред с проблема, който ще бъде разрешен чрез откриване на специално гише за обслужване на адвокати, в писмото са обобщени и други сериозни затруднения при работата с Агенция по вписванията – Имотен регистър:

1. Липсата на достатъчно служители, които да обслужват ритмично лицата, извършващи справки, вписвания и др., което от своя страна води до забавяне и удължава прекомерно престоя в Службата по вписване.

2. Несвоевременно изготвяне на поисканите справки, преписи и книжа в посочения за получаването им ден и час, както и предоставяне на неподписани от съдия по вписванията или служител документи, свързано с повторно изчакване на опашки за отстраняването им, с ненужна загуба на време и с нарушаване на работния график на адвоката.

3. Организационни проблеми при работа с онлайн платформата на Имотния регистър – затруднен достъп до електронните персонални и имотни партиди; лошо качество на сканираните актове, чиито преписи се издават по електронен път, като част от актовете са и с неактуално съдържание; по-усложнена и неефективна – в сравнение с предишната, онлайн разплащателна система при извършване на отдалечени справки.

4. Липса на стандартизирани форми (образци) на Удостоверения за вписвания, отбелязвания и заличавания, издавани по персоналните и по помощните имотни партиди, които да дават достатъчно информация по ясен и разбираем начин и да облекчат работата на извършващите справките.

5. Създаването и съществуването на множество имотни партиди за един и същи имот, описан по един и същи начин или по различни начини, и съществуването на „стари“, „предварителни“ и „помощни“ имотни партиди, водещо до грешно пренасяне на информация и до грешни вписвания, отбелязвания и заличавания по отношение на имот – и в крайна сметка и до ненужни правни спорове.

6. Издаване на Удостоверения за вписвания, отбелязвания и заличавания по чл. 48 от Правилника по вписванията по една и съща партида с различно съдържание – когато въз основа на удостоверение с недостоверно съдържание са извършени сделки, това води и до вреди, които неминуемо следва да бъдат обезщетени от държавата в лицето на Агенция по вписванията.

На проведената среща Изпълнителният директор на Агенция по вписванията госпожа Даниела Митева прояви изключителна отзивчивост към проблемите, които изпитват адвокатите при работа със служба „Имотен Регистър“ и изрази готовност всички поставени в писмото проблеми, както и други евентуални затруднения, да бъдат разрешени ефективно, включително чрез провеждане на работни срещи с представители на САК, за да се облекчи както работата на адвокатите, така и на служителите на Агенция по вписванията, но най-вече да се повиши доверието в издаваните от Агенцията по вписванията публичноправни актове, а оттам и правната сигурност и да бъдат защитени правата на всички граждани.

С пълния текст на писмото можете да се запознаете тук.

Софийски адвокатски съвет

Споделения офис и библиотеката на САК няма да работят днес 13.01.2022 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Днес 13.01.2022 г. няма да работят споделеният офис и библиотеката на САК.

Дневен ред за 12.01.2022

Печат PDF

ДНЕВЕН РЕД

за редовно заседание на Съвета на САК

на 12.01.2022 г., сряда, от 14.00 ч.

1. Клетва.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

4. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Вземане на решения, свързани с организацията и провеждането на редовното Общо събрание на адвокатите от САК.

5.1. Определяне на състав на избирателните бюра по провеждане на избор за делегати от САК за Общото събрание на адвокатите от страната.

5.2. Вземане на решение за създаване на необходимата организация за допускане до Общото събрание на адвокатите от САК, насрочено за 29.01. и 30.01.2022 г. в Хотел „Рамада“, на лица, отговарящи на условията на т. 32 от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването и за осигуряване на възможност за дистанционно участие в събранието.

6. Обсъждане на финансови въпроси, свързани с изготвяне на проектобюджета на САК за 2022 г.

6.1 Вземане на решение за подновяване на договора за групова застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ за адвокатите от САК, съгласно предложение на [Застрахователен Брокер].

6.2. Вземане на решение относно предложение от „ВИП Кеш сълушънс“ ЕАД за промяна на условията по Договор № 3144/CIT§CP/2012 за обработка и транспорт на ценни пратки, касаещо промяна на таксите за касова и инкасова дейност.

6.3. Вземане на решение за закупуване на ваучери за храна за 2022 г.

7. Вземане на решение за отправяне на искане/становище до Висшия адвокатски съвет за приемане на промени в Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

8. Дисциплинарни преписки.

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Такси за водените от САС регистри

Печат PDF

Уважаеми колеги,

От 1-ви януари 2022 г. за вписване във водените от Софийски адвокатски съвет регистри на адвокатските дружества, адвокатски съдружия и адвокатски сътрудници, се дължи заплащане на следните такси:

- такса за вписване на адвокатско дружество, включително еднолично: 150 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 е 2/3 от 150 лева;

- такса за вписване на промени относно адвокатско дружество, включително за заличаване: 50 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 е 2/3 от 50 лева;

- такса за вписване на адвокатско съдружие – 100 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 е 2/3 от 100 лева;

- такса за вписване на промени относно адвокатско съдружие, включително за заличаване: 50 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 е 2/3 от 50 лева;

- такса за вписване на адвокатски сътрудник 50 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 е 2/3 от 50 лева.

Таксите са определени с Решение № 781 по Протокол № 37 от 15.12.2021 г. Софийски адвокатски съвет на основание чл. 89, т. 4 и т. 19 от ЗА.

Софийски адвокатски съвет

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. януари 2022 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

До края на месец януари 2022 г. в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров" № 137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч. ще може да се срещнете със следните членове на адвокатския съвет:

5.1.2022 Евгения Гечева
6.1.2022 Петьо Славов
7.1.2022 Александър Андонов
10.1.2022 Силвия Спасова
11.1.2022 Мариана Вълкова
13.1.2022 Вера Даскалова
14.1.2022 Лили Лозанова
17.1.2022 Ива Згурова
18.1.2022 Лидия Дикова
21.1.2022 Валентина Бакалова
28.1.2022 Христо Хинов
31.1.2022 Антон Стефанов

Софийски адвокатски съвет

Намалено работно време

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 31.12.2021 г. ще работят с намалено работно време от 8,30 ч. до 13 ч. касовите салони и регистратурата на САК.

Адвокатите, които желаят да подадат отчети по ЗПрП, следва да го направят електронния адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , по електронен път в портал “Служебни защити“ или в регистратурата на САК в рамките на намаленото работно време.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Дежурни адвокати в РЦК за м. Януари 2022 г.

Печат PDF

ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ към СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

месец ЯНУАРИ 2022 г.

Дата

Ден от

Седмицата

09.00 ч.– 12.30 ч.

13.30 ч. – 17.00 ч.

05.01.2022 г.

сряда

Рада Лилова

Светослав Киряков

07.01.2022 г.

петък

Никола Тодев

Румяна Кацарска

10.01.2022 г.

понеделник

Янислава Георгиева

Никола Тодев

12.01.2022 г.

сряда

Лилия Борисова

Рада Лилова

14.01.2022 г.

петък

Гена Велковска

Светлана Скумрива

17.01.2022 г.

понеделник

Тошко Тенев

Светослав Киряков

19.01.2022 г.

сряда

Татяна Лисичкова

Райна Мандакова

21.01.2022 г.

петък

Върбан Лилов

Ана Филибева

24.01.2022 г.

понеделник

Тошко Тенев

Ана Филибева

26.01.2022 г.

сряда

Ива Николаева

Румяна Кацарска

28.01.2022 г.

петък

Гена Велковска

Кремена Трифонова

31.01.2022 г.

понеделник

Светлана Скумрива

Върбан Лилов

Безплатен достъп до АПИС и СИЕЛА и през 2022 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Въз основа на Решения на Софийски адвокатски съвет от 01.12.2021 г. и 15.12.2021 г. са сключени договори, осигуряващи възможност членовете на Софийска адвокатска колегия и през 2022 г. да ползват безплатно основните модули на правно-информационните системи на „АПИС ЕВРОПА“ АД и „СИЕЛА НОРМА“ АД.

За достъп до системите ще бъде необходима нова регистрация, валидна през 2022 г. след изтичане срока на валидност на предходна регистрация, ако сте имали такава.

За създаване на нова регистрация следва да попълните следния електронен формуляр, като изберете и желаната от Вас правно-информационна система.

След извършване на регистрацията ще получите ново потребителско име и нова парола за достъп.

Регистрацията в едната правно-информационна система изключва регистрация в другата.

В двете правно-информационни системи ще могат да се използват безплатно следните модули:

1. за АПИС – „АПИС Право“ и „АПИС Практика“ и

2. за СИЕЛА: „СИЕЛА Норми“ и „СИЕЛА Съдебна практика“.

В сключения договор с „АПИС ЕВРОПА“ АД са уговорени преференциални условия и цени за ползване на останалите он-лайн версии на модулите на Правно-информационната система „АПИС“ от адвокати, ползващи базисния пакети, както следва:

• При заявени до 5 бр. допълнителни продукти от адвокатите от една и съща Адвокатска кантора– 30 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на АПИС;

• При заявени от 6 до 10 бр. допълнителни продукти от адвокатите от една и съща Адвокатска кантора– 35 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на АПИС;

• При заявени от 11 до 15 бр. допълнителни продукти от адвокатите от една и съща Адвокатска кантора– 40 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на АПИС;

• При заявени от 16 до 20 бр. допълнителни продукти от адвокатите от една и съща Адвокатска кантора – 45 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на АПИС;

• При заявени над 21 допълнителни продукти от адвокатите от една и съща Адвокатска кантора– 50 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на АПИС;

Софийски адвокатски съвет

In Memoriam

Печат PDF

Vanya Trayanova

Уважаеми колеги,

С дълбока и неизмерима тъга Ви съобщаваме, че днес ни напусна нашият колега и скъп приятел адвокат Ваня Траянова.

Член на Софийска адвокатска колегия от 1993 г., в дългогодишната си всеотдайна работа като адвокат Ваня Траянова е помогнала на стотици хора и е вдъхновила много колеги в трудната мисия да бъдат адвокати.

През 2020 г. е избрана за втори пореден мандат за член на Софийски адвокатски съвет, в работата на който внасяше не само професионализъм, а и мъдрост, човечност и добрина.

Признание за нейния професионализъм и отдаденост на адвокатската професия беше избирането й само преди два месеца за Председател на Центъра за обучение на адвокати.

Няма думи, които да изразят нашата болка и скръб от загубата на Човек с голямо сърце и широка душа като Ваня. Възможността да познаваме Ваня ни позволи да разберем какво значи да приемеш всички в сърцето си и в семейството си, да си отидеш, но да продължиш да живееш във всички хора, на които си помогнал като адвокат и като Човек.

Почивай в мир, скъпа Ваня!

Молитвите ни са за семейството й и всички близки в този труден за тях момент да имат сили да продължат напред със смелостта и сърцето, които имаше Ваня!

Опелото ще се състои на 28.12.2021 г., от 14.00 ч., в храм "Света неделя"

Софийски адвокатски съвет

Списък на дежурни адвокати за 01.01.2022 до 31.01.2022

Печат PDF
Списък на дежурни адвокати за период
от дата 01.01.2022 г 31.01.2022 г
Име Бащино Фамилно град
1 Ангел Николаев Тинчев София
2 Анелия Георгиева Пантова София
3 Божидар Николов Харизанов София
4 Боримир Симеонов Цанов София
5 Георги Георгиев Миленов София
6 Гинка Георгиева Маринова София
7 Дарина Дончева Дончева София
8 Деница Валентинова Митева София
9 Димитър Иванов Митов София
10 Димитър Петров Долапчиев София
11 Драгомир Борисов Александров София
12 Живко Атанасов Неделчев София
13 Иванка Стефанова Велинова София
14 Йордан Павлов Трачев София
15 Йордан Стефанов Първанов София
16 Кремена Пламенова Трифонова София
17 Кремена Стефанова Бъчварова София
18 Кънчо Димитров Георгиев София
19 Людмил Цветанов Мошолов София
20 Марина Емилова Николова София
21 Милена Владимирова Миланова София
22 Милена Кирилова Стоянова София
23 Наталия Димитрова Никова София
24 Наташа Иванова Гергова София
25 Никола Костов Петров София
26 Николай Александров Георгиев София
27 Огнян Георгиев Стойчев София
28 Петко Георгиев Янакиев София
29 Петър Георгиев Чергаров София
30 Петя Петрова Костова София
31 Петя Симеонова Симеонова-Рафаилова София
32 Полина Красимирова Димитрова София
33 Рада Пламенова Лилова София
34 Росица Тодорова Славчева София
35 Светлана Лазарова Стоименова София
36 Сийка Иванова Миленова София
37 Славка Петрова Аракчиева София
38 Срема Йоскова Моллова София
39 Стефан Петров Гайдарски София
40 Стефия Василева Дойчинова София
41 Стойко Димитров Славов София
42 Тодор Георгиев Станев София
43 Тони Илиянов Чакъров София
44 Ясен Георгиев Стоев София
За контакти: в работно време :
тел:-02 904 -80 - 18/21- 0878 -920-212
Извънработно време, почивни и празнични дни :
тел: 0878 -920-212

Дневен ред за 15.12.2021

Печат PDF

ДНЕВЕН РЕД

за редовно заседание на Съвета на САК

на 15.12.2021 г., сряда, от 14.00 ч.

1. Клетва.

2. Прием на адвокати и младши адвокати.

3. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

4. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

5. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

6. Финансови въпроси.

6.1. Обсъждане на оферти за сключване на Договор за профилактични медицински прегледи на адвокати от САК (здравна профилактика) и вземане на решение за сключване на договори з апрофилактични медицински прегледи на адвокати от САК за 2022 г.

6.2. Вземане на решение за сключване на Договор за ползване на правно-информационни системи през 2022 г.

6.3. Обсъждане на въпроса за заплащане на встъпителни вноски при повторно вписване на в колегията и заплащаните такси от адвокати от САК.

6.4. Разглеждане и обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на САК за 2021 г.

6.5. Обсъждане на финансови въпроси, свързани с изготвяне на проектобюджета на САК за 2022 г.

6.6. Вземане на решение за иззаплащане на допълнителни възнаграждения на служителите на САК в съответствие с Вътрешните правила за работната заплата на САК.

7. Дисциплинарни преписки.

7.1. Дисциплинарни преписки, образувани срещу адвокати по писмени съобщения.

7.2. Дисциплинарни преписки, образувани срещу адвокати, които не са заплатили дължимите вноски към адвокатския съвет.

8. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

9. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние.

10. Доклад за установените и настъпили обстоятелства в хода на проверката, извършена от САК по искане на Председателя на Софийски апелативен съд, направено с Писмо изх.№ 9999/14.10.2021 г. и вземане на решение за предприемане на действия по сезиране на компетентните съгласно Закона за съдебната власт органи.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Готови Адвокатски карти

Печат PDF
Номер Име Kaрта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
1 Г.Х.Д. SAK10816 1300138810
2 Д.В.Б. SAK10817 1400760210
3 Д.О.Д. SAK10818 1300760510
4 Д.Т.Г.-М. SAK10819 1300759910
5 И.А.Й. SAK10820 1200109310
6 М.О.Г. SAK10821 1600760710
7 М.А.Ш. SAK10822 1300433610
8 П.Г.Ч. SAK10823 1300327310
9 Р.С.Н. SAK10824 1200753410
10 С.П.С. SAK10825 1800759510
11 Т.К.Г. SAK10826 1700221110
12 Ц.Н.С.-Е. SAK10827 1300691810
13 Ю.Й.Й. SAK10828 1000760310
*Младши* ----- -----
14 А.П.К. SAK10829 4000206510
*Асистенти* ----- -----
15 М.В.А. SAK10830 5600167910
16 Р.В.В. SAK10831 5300170210
17 Х.Е.К. SAK10832 5700170110

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. декември 2021 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

До края на месец декември 2021 г. в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров" № 137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч. ще може да се срещнете със следните членове на адвокатския съвет:

1.12.2021 адв.Христо Хинов
2.12.2021 адв. Евгения Гечева
3.12.2021 адв. Ива Згурова
6.12.2021 адв. Златка Стефанова
8.12.2021 адв. Силвия Спасова
9.12.2021 адв. Александър Андонов
10.12.2021 адв. Лили Лозанова
13.12.2021 адв. Лидия Дикова
14.12.2021 адв. Вера Даскалова
15.12.2021 адв. Петьо Славов
16.12.2021 адв. Мариана Вълкова
17.12.2021 адв. Жана Кисьова
20.12.2021 адв. Александър Тонев
21.12.2021 адв. Маргарита Димитрова
22.12.2021 адв. Ваня Траянова
23.12.2021 адв. Антон Стефанов

Софийски адвокатски съвет

ПОКАНА ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА „СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Печат PDF

Софийски адвокатски съвет удължава до 14.01.2022 г. срока за отправяне на оферти относно предоставяне на Софийска адвокатска колегия на услуга: „Системна администрация“.

Обхват

• Дейности по внедряване, администриране и поддържане на информационните системи и периферната техника в САК;

• Поддържка на текущите работни станции в САК (до 30 броя), включително обновяване на използвания софтуер;

• Поддръжка на текущите сървъри в САК (до 5 броя), включително обновяване на използвания софтуер;

• Подсигуряване на сигурността на текущата ИТ инфраструктурата на САК, включително комуникационната и мрежова сигурност;

• Отстраняване на възникнали софтуерни и хардуерни проблеми в текущата техническа инфраструктура на САК;

• Менажиране нивата на достъп до информационните системи на САК;

• Участва при планирането, избора и закупуването на софтуер и офис техника за нуждите на САК;

• Идентифициране и менажиране на потенциални рискове и/или слабости на информационното и комуникационно оборудване;

• Изграждане, мониторинг и мениджъмънт на мрежи (Switches, Wifi Access Points, Firewalls, VPN);

• Създаване и менажиране на резервни копия на данните и системите в САК;

• Изграждане и менажиране на детайлна документация относно използваните системи и приложения, както и относно IT политиките в САК;

Условия за участие

Компаниите допуснати до участие в процедурата следва да отговарят на следните критерии:

• Да притежават най-малко три референции от клиенти относно изпълнени проекти, свързани със системна администрация;

• Да имат най-малко три приключени финансови години;

• Да имат сумарно реализиран оборот за последните три години в размер на поне 100 000,00 лева

• Да имат капитал от 5 000,00 лв. или повече

Всяка оферта следва да включва следната информация:

• Представяне на компанията

• Профил на екипа на компанията

• Референции от клиенти (до пет броя)

• Офертна цена за месечен абонамент

Крайният срок за приемане на оферти е до 17 ч. на 14 януари 2022 година.

Оферти могат да бъдат изпращани до деловодството на Софийска адвокатска колегия на адрес: гр. София, бул. Тодор Александров, № 137, ет. 2, или на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Критерий за оценка

Прилаганият критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“. Крайното класиране на допуснатите до участие оферти се извършва на база комплексна оценка за всяка оферта.

Комплексната оценка се формира като сбор от 3 основни компонента: оценка на предлаганата цена (К1), оценка на профила на екипа(К2), оценка на база демонстриран предишен опит(К3).

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПОКАНА ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА „СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Copyright © sak-sas.bg 2022