Home САК Бази Търговски дом

Търговски Дом

Адрес

Печат PDF

София 1000
бул. Витоша 1А (вход от бул. Витоша), ет.2, ет.3
+359 2 439 01 12

 

 

 

 

 

Информация

Печат PDF

Служби и контакти с тях в сградата на търговския дом:

 

Касов салон
Работно време от 8,30 до 13,00 и от 13,45 до 16,00
Телефон за контакт 439 01 12
Извършва се само плащане на членски внос, здравни и социални осигуровки и наеми.

 

Счетоводител
Работно време от 8,30 до 13,00 и от 13,45 до 17,00
Телефон за контакт 439 01 12

 

В търговския дом има действащи:
лекционна и заседателна зала с 35 места
- 3 кабинета

Снимки

Печат PDF

Карта

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2022