Home САК Органи на САК Съвет

Съвет

Председател

Стефан Николаев Марчев - председател

Основни членове

Ива Иванова Згурова-Шопова
Албена Василева Пенова
Лили Николова Лозанова
Златка Стефанова Динева
Валентина Драйчева Бакалова
Ивайло Кръстев Костов
Десислава Методиева Миразчийска
Мирослав Тодоров Мичев
Петьо Димитров Славов
Жана Иванова Кисьова
Вера Руменова Даскалова
Лидия Въчева Дикова
Христо Владов Хинов
Катерина Владимирова Граматикова

Резервни членове

Евгения Петрова Гечева
Александър Андонов Бояджиев
Александър Ивайлов Тонев
Ваня Траянова Стоянова
Антон Йорданов Стефанов
Мариана Емилова Вълкова
Маргарита Руменова Димитрова
Пламен Кирилов Киров
Александър Димитров Машев
Силвия Йорданова Спасова

viber image 2021-12-11 15-52-39-880

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2022