Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд

Дисциплинарен съд

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД ПРИ САК

Председател

Трендафил Бонев Трендафилов

1 с- в

Председател : Трендафил Бонев Трендафилов

Членове: Даниела Георгиева Хаджова

Любка Младенова Ценова

2 с-в

Председател: Владимир Тодоров Петков

Членове: Екатерина Спасова Методиева

Делина Павлова Павлова

3 с-в

Председател: Радослав Иванов Тонев

Членове: Бригита Емилова Костова-Атанасова

Ненка Иванова Иванова

4 с-в

Председател: Тодорка Димитрова Ангелова

Членове: Мария Димитрова Тончева

Калина Иванова Кавалджиева

5 с-в

Председател: Даниела Иванова Никифорова

Членове: Иван Веселинов Ангелов

Христина Валериева Танчева

Съдебна зала
Дисциплинарният съд при САК провежда своите заседания в заседателната зала на САС в сградата на "бул. Витоша" № 1А, етаж 3

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2022