Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 2-ри състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 27.07.21 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша”, № 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

1 А А В 1900323910 ДД 116
3. А С К 1000293310 ДД 117
4. Б Ц К 1100448110 ДД 118
5 В Ц П 1100205110 ДД 119
6. Д Г Г 1400251110 ДД 120
7. Д С Г 1200432410 ДД 121
8. Д Д Х 1400210810 ДД 122
9. Д Л С 1100438410 ДД 123
10.Д Ж С 1100159210 ДД 124
11.Д И К 1000167610 ДД 125
12.Д И Я 1100308910 ДД 126
13.Д Н И 1000235610 ДД 127
14.Д Т П 1600344610 ДД 128
15.Е С П 1600141510 ДД 129
16.Е Й Й Й 1300701610 ДД 130
17.Е Х Й 1100629910 ДД 131
18.Е Д Щ 1000074310 ДД 132
19.Е Е Г 4600161610 ДД 133
20.Е М Д 1700504110 ДД 134
21.И Г М 1200202510 ДД 135
22.И Г Д 1900410110 ДД 136
23.И В М 1000444610 ДД 138
24.Й В Х 1400395210 ДД 139
25.Й И Й 1000595310 ДД 140
26.Й Р Н 1100288310 ДД 141
27.К М К 1100617210 ДД 142
28.К Б К 1100412210 ДД 143
29.Л С фП гфК 1000650210 ДД 144
30.М М Б 1000220910 ДД 145
31.М А И 1600081010 ДД 146
32.М В М 1700493910 ДД 147
33.М М Х 1500328210 ДД 148
34.Н А А 1300414610 ДД 149
35.Н В Б 1000426310 ДД 150
36.Н Б М 1100055010 ДД 151
37.П Е Ч 1900576610 ДД 152
38.П Й П 1000051810 ДД 153
39.П А Щ 1200384610 ДД 154
40.П А Г 1000148310 ДД 155
41.Р Н В 1100216310 ДД 156
42.Р З Д 1500249810 ДД 157
43.Р Д Д А 1600516010 ДД 158
44.С М П 1000107210 ДД 159
45.С Г Л 1200548210 ДД 160
46.С И Н 1000673010 ДД 161
47.С С Ш К 1000398710 ДД 162
48.Т Б М 1300114510 ДД 163
49.Т Р Й 1300641110 ДД 164
50.Т Т Я 1500107610 ДД 165
51.Х Б Б 1800269410 ДД 166
52.Х Т Н 1000007910 ДД 167
53.Ю Ч М 1500565510 ДД 168
54.Я И Н 1200468310 ДД 169
55.Я Т Х 1700036410 ДД 170

С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

11.07.21 Г. ПРЕДСЕДАТЕЛ 2-ри състав:

Адв.Трендафилов

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021