Home Органи на САК

Органи на САК

Дисциплинарен съд

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД ПРИ САК

Председател

Трендафил Бонев Трендафилов

1 с- в

Председател : Трендафил Бонев Трендафилов

Членове: Даниела Георгиева Хаджова

Любка Младенова Ценова

2 с-в

Председател: Владимир Тодоров Петков

Членове: Екатерина Спасова Методиева

Делина Павлова Павлова

3 с-в

Председател: Радослав Иванов Тонев

Членове: Бригита Емилова Костова-Атанасова

Ненка Иванова Иванова

4 с-в

Председател: Тодорка Димитрова Ангелова

Членове: Мария Димитрова Тончева

Калина Иванова Кавалджиева

5 с-в

Председател: Даниела Иванова Никифорова

Членове: Иван Веселинов Ангелов

Христина Валериева Танчева

Съдебна зала
Дисциплинарният съд при САК провежда своите заседания в заседателната зала на САС в сградата на "бул. Витоша" № 1А, етаж 3

Съвет

Печат PDF

Председател

Стефан Николаев Марчев - председател

Основни членове

Ива Иванова Згурова-Шопова
Албена Василева Пенова
Лили Николова Лозанова
Златка Стефанова Динева
Валентина Драйчева Бакалова
Ивайло Кръстев Костов
Десислава Методиева Миразчийска
Мирослав Тодоров Мичев
Петьо Димитров Славов
Жана Иванова Кисьова
Вера Руменова Даскалова
Лидия Въчева Дикова
Христо Владов Хинов
Катерина Владимирова Граматикова

Резервни членове

Евгения Петрова Гечева
Александър Андонов Бояджиев
Александър Ивайлов Тонев
Ваня Траянова Стоянова
Антон Йорданов Стефанов
Мариана Емилова Вълкова
Маргарита Руменова Димитрова
Пламен Кирилов Киров
Александър Димитров Машев
Силвия Йорданова Спасова

viber image 2021-12-11 15-52-39-880

Контролен съвет

Печат PDF

Членове на Контролния съвет

Любомир Николаев Владикин
Бойко Атанасов Войнов
Румяна Кирилова Стоева-Сидерова
София Николова Разбойникова
Вася Тодорова Илиева
Румен Василев Котов
Бойко Славенов Матеев

Общо събрание на адвокатите от страната

Печат PDF

Уважаеми делегати на Общото събрание на адвокатите от страната,

Напомняме Ви, че Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе на 22 февруари (събота) 2014 г. от 8.30 ч., а в хипотезата на чл. 111, ал. 3, изр. 2 от Закона за адвокатурата - в 9.30 ч., в зала № 3 на НДК, етаж 7

Образец - заявление за ползване на ОД "Лозенец"

Печат PDF

 

Изтегли като MS Word

 

До

председателя на С А С

                                                                             адвокат Петър Китанов

ЗАЯВЛЕНИЕ

От .........................................................................................................................................................,

Адвокатска карта (ЛК за.външни лица ) №..............................,изд.на.........................от.................................

телефон за връзка.................................................................................

Господин председател,

Желая даползвам базата на САК в ОД „ЛОЗЕНЕЦ”, като желая да ползвам


 1.  стая                      
 2.  апартамент            

 

 1.  1-ви етаж          
 2.  2-ри етаж
 3.  3-ти етаж

 

 1.  2 легла
 2.  3 легла
 3.  4 легла
 4.  самостоятелно


за периода


 1.  16.06.2013г. – 29.06.2013г.вкл.
 2.  01.07.2013г. – 14.07.2013г.вкл.
 3.  16.07.2013г. – 29.07.2013г.вкл.
 4.  31.07.2013г. – 13.08.2013г.вкл.
 5.  15.08.2013г. – 28.08.2013г.вкл.
 6.  30.08.2013г. – 12.09.2013г.вкл.


Допълнително ще заплатя междинен ден


 1.  ДА      
 2.  НЕ
 3.  Член съм на САК от ................. г.
 4.  Не съм член на САК
 5.  Нямам задължения по чл. 49,ал. 1 от ЗА.


През 2012г.

 1.  съм ползвал/а   почивната база на САК в с. Лозенец.
 2.  не съм ползвал/а   почивната база на САК в с. Лозенец.
 3.  Декларирам, че заедно с мен базата ще ползват и:
 4.  І. Членове на семейство:
 5.  1.Съпруг(съпруга)....................................................................................................
 6.  2. Деца до 18 г. (редовни студенти до 26 г.):
 7.  2.1. ...........................................................................................................................
 8.  2.2. ...........................................................................................................................
 9.  2.3. ...........................................................................................................................

 

Дата ........../........../2013 г.                                                                            Подпис /................ /

 

Copyright © sak-sas.bg 2022