Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Бюджет

Бюджет на Софийска адвокатска колегия за 2022 г.
Междинен отчет по бюджета за 2021 г.
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки