Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Избори


ПРОТОКОЛ №5 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Избирателната комисия
СЪОБЩЕНИЕ относно Декларация за съгласие от предлагания адвокат
ПРОТОКОЛ №2  /  Приложение №1 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ  за произвеждане на изборите за делегати от СAK
ПРОТОКОЛ №2 от заседание на Избирателната комисия
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки