Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Избори


ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №7 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Избирателната комисия
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА САС ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018г.- 31.12.2018г.
ПРОТОКОЛ №5 от заседание на Избирателната комисия
Съобщение от ИК на САК
Проекто бюджет на САК за 2019 година
ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Избирателната комисия
Приложение №1 към Протокол №3 - ИБ ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА
Приложение №2 към Протокол №3 - ИК ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА
Приложение №3 към Протокол №3 - СЪОБЩЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №2 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №2  /  Приложение №1 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ  за произвеждане на изборите за делегати от СAK
Приложение №2 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ ПРЕДЛОЖЕН КАНДИДАТ
Приложение №1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА
ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Избирателната комисия
Покана/Държавен вестник за свикване редовно общо събрание на Софийска адвокатска колегия
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки