Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Избори


Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРОТОКОЛ №21 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №20 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №19 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №18 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №17 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №16 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №15 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №14 от заседание на Избирателната комисия
Доклад за организираните събития и дейността на САК през 2019 г.
ПРОТОКОЛ №13 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №12 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №11 от заседание на Избирателната комисия
Приложение №1 към Протокол №11 - ИБ ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА
Приложение №2 към Протокол №11 - ИК ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА
ПРОТОКОЛ №10 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №9 от заседание на Избирателната комисия
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки