Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Дежурни адвокати в РЦК за м. Декември 2021 г.
Уебинар за медиация при спорове за интелектуална собственост и технологии
Отчети за предоставена правна помощ
22 ноември – Ден на българския адвокат
Нова заповед на Председателя на СГС за работното време на Адвокатска стая
Готови адвокатски карти
Нова организация на работа в Софийски градски съд за периода 08-30.11.2021 г.
ПОКАНА ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА „СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
Възстановяване работата на администрацията на САК  на бул. Витоша № 1А
Времена промяна в организацията на работа в Софийски окръжен съд в периода 28.10-05.11. 2021
Нови заповеди на Председателя на СРС относно окритите съдебни заседания в периода  01.11.2021 - 05.11.2021 г.
Временно прекъсване работата на администрацията на САК  на бул. Витоша № 1А поради установен случай на COVID-19
Времена промяна в организацията на работа в СГС в периода 27.10.-05.11.
„Ръководството на Международния съвет за търговски арбитраж за тълкуване на Нюйоркската конвенция от 1958 г.: Наръчник за съдии" на български ези...
„Ръководството на Международния съвет за търговски арбитраж за тълкуване на Нюйоркската конвенция от 1958 г.: Наръчник за съдии" на български ези...
Сътрудничество с ЕЛСА-България
Ден на европейските адвокати
Готови адвокатски карти
Обучение на тема: Актуални въпроси на производството по търговски спорове - 28.10.2021
Възможно отлагане на насрочени гражаднски дела в Софийски районен съд
In MEMORIAM: Напусна ни адвокат Георги Леков
Отмяна на обучение - 22.10.2021 г.
Националното бюро за правна побощ обявява конкурс за адвокати
Намалено работно време в СРС и отменени заседания
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки