Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Правна помощ

Дежурни адвокати 01.02.2023 г. - 28.02.2023 г.
Дежурни адвокати РЦК месец януари 2023 г.
Дежурни адвокати 01.01.2023 г. - 31.01.2023 г.
Дежурни адвокати РЦК месец декември 2022 г.
Дежурни адвокати 1.12.2022 г. - 31.12.2022 г.
Краен срок за  подаване на отчети по Закона за правната помощ за бюджетната 2022 г.
Дежурни адвокати РЦК месец ноември 2022 г.
Дежурни адвокати 1.11.2022 г. - 30.11.2022 г.
Срок за подаване на Заявление за дежурен и резервен адвокат за 2023 година
Дежурни адвокати РЦК месец октомври 2022 г.
Дежурни адвокати 1.10.2022 г. - 31.10.2022 г.
Дежурни адвокати РЦК месец септември 2022 г.
Дежурни адвокати 1.09.2022 г. - 30.09.2022 г.
Дежурни адвокати РЦК месец август 2022 г.
Дежурни адвокати 1.08.2022 г. - 31.08.2022 г.
Дежурни адвокати РЦК месец юли 2022 г.
Дежурни адвокати 1.07.2022 г. - 31.07.2022 г.
Работно време на РЦК за 30 май 2022 г.
Дежурни адвокати РЦК месец юни 2022 г.
Дежурни адвокати 1.06.2022 г. - 30.06.2022 г.
Дежурни адвокати РЦК месец МАЙ 2022
Списък на дежурни адвокати от 01.05.2022 до 31.05.2022
Дежурни авокати в РЦК за месец АПРИЛ 2022
Списък на дежурни адвокати от 01.04.2022 до 30.04.2022
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки