Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Правила и документи

ПРАВИЛА за определяне на особен представител с размер на възнаграждението над 10 000 лв.
Такси събирани от Софийска адвокатска колегия
Закон за Адвокатурата
Вътрешни правила
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки