Home Общо събрание 2021 Покана/Държавен вестник

Покана/Държавен вестник

Адвокатският съвет на Софийската адвокатска колегия на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на Софийската адвокатска колегия, което ще се проведе на 24 и 25.04.2021 г. от 8 ч. в хотел „Рамада“, София, бул. Княгиня Мария-Луиза № 131, при следния дневен ред: 1. разглеждане на отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземане на решения по него; 2. разглеждане доклада на контролния съвет; 3. разглеждане отчета на дисциплинарния съд; 4. разглеждане отчета на управителя на ОК „Адвокат“; 5. приемане бюджета на колегията за 2021 финансова година; 6. избор на делегати за общото събрание на адвокатите от страната.

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021