Home Новини

Новини

Важно за адвокатите, вписани НРПП

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че крайният срок за подаване на заявления за дежурни и/или резервни защитници за 2022г. е 15.12.2021г. (сряда) включително. При възможност ще бъдат съобразявани заявените предпочитания за дежурства през конкретни месеци, като може да се посочат два месеца, по един от първо и второ полугодие.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF
Номер Име Kaрта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
1 А.Ц.А. SAK10693 1500140310
2 Б.В.П. SAK10694 1200757210
3 В.Х.Г. SAK10695 1600757110
4 В.П.В. SAK10696 1000755910
5 В.С.Х. SAK10697 1900757310
6 Д.Х.М. SAK10698 1300594810
7 Е.И.А. SAK10699 1000757010
8 Е.М.Й. SAK10700 1400064510
9 З.И.Г. SAK10701 1100755610
10 К.М.К. SAK10702 1200756810
11 М.Н.К. SAK10703 1000756610
12 Н.М.Д. SAK10704 1000754710
13 Н.С.Д.-П. SAK10705 1700756410
14 Н.В.И. SAK10706 1600407410
15 Н.Д.К. SAK10707 1600167710
16 П.Р.К. SAK10708 1000754410
17 Р.К.В. SAK10709 1700649710
18 С.Е.Т. SAK10710 1600756710
19 С.К.Ч. SAK10711 1500757410
20 Т.Г.Ч. SAK10712 1300756510
21 Т.И.Т. SAK10713 1400666610
22 Х.А.М. SAK10714 1200374910
23 Ю.Ю.С. SAK10715 1100757510
*Младши* ----- -----
1 А.К.П. SAK10716 4500202310
2 В.В.Д. SAK10717 4100202410
3 В.С.И. SAK10718 4400202610
4 Д.П.П. SAK10719 4000202710
5 Д.М.Р. SAK10720 4700202810
6 Д.С.М. SAK10721 4300202910
7 Ж.И.С. SAK10722 4400203010
8 И.В.П. SAK10723 4700203210
9 И.П.Н. SAK10724 4600203510
10 М.В.П. SAK10725 4500203810
11 Р.И.Ж. SAK10726 4100203910
12 С.Й.С. SAK10727 4200204010
13 Т.Г.Т. SAK10728 4900204110
14 Т.Д.К. SAK10729 4500204210
15 Ц.С.Г. SAK10730 4100204310
16 Ц.Г.Г. SAK10731 4800204410
17 Ц.Й.М. SAK10732 4400204510
*Асистенти* ----- -----
1 В.И.К. SAK10733 5100167210
2 Г.В.Р. SAK10734 5500167110
3 Е.Т.Е. SAK10735 5000165910
4 К.К.В. SAK10736 5900167010
5 Л.И.Х. SAK10737 5700166110
6 М.И.М. SAK10738 5000166010
7 М.Й.С. SAK10739 5800166910
8 П.К.М. SAK10740 5300166210

Искания за подобряване достъпа на адвокати до заседанията на САС и КЗК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Една от целите ни като членове на Съвета на САК е подобряване на комуникацията с различните институции, с които адвокатите влизат в контакт в работата си, за да се подобрят условията за упражняване на професията ни.

Организираме и провеждаме регулярни срещи за обсъждане на принципни въпроси, касаещи работата на всички адвокати в съдилищата и различните институции в гр. София. Намираме обаче, че по-голяма ефективност може да се постигне когато сезираме институциите по повод конкретни проблеми, с които се сблъскват адвокатите в работата си и по този повод да настояваме за принципни разрешения. През изминалата седмица по повод постъпили сигнали от колеги бяха отправени искания до председателя на Софийски апелативен съд и председателя на Комисията за защита на конкуренцията, в отговор на които очакваме положителна промяна в достъпа до съдебни зали в Софийски апелативен съд и съответно до заседанията на Комисия за защита на конкуренция.

Призоваваме Ви да ни уведомявате за проблемите, които срещате при упражняване на професията. Постъпилите сигнали ще бъдат разглеждани своевременно и Съветът на САК ще предприеме всички възможни действия за разрешаването им в рамките на правомощията си да защитава професионалните права на всички адвокати пред съдилищата и институциите в страната.

Софийски адвокатски съвет

Обучение на тема: „Конкурентно право, първа част – Забранени споразумения“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 15.10.2021 г., петък, от 14 до 17 ч. ще се проведе обучение на тема

„Конкурентно право, първа част – Забранени споразумения“, с лектор: Румяна Карлова, бивш член на КЗК

Обучението ще се проведе онлайн посредством платформата Zoom, като достъп до обучението може да бъде осъществен чрез следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/83563201788?pwd=STI1dkR1citjSXNxZ3BOSXFqMzluZz09

Meeting ID: 835 6320 1788

Passcode: 029491

С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. попълнение анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. За получаване на електронен адрес следва в чата по време на обучението да посочите имената си, личен номер и електронен адрес, на който желаете да получите сертификата за обучение. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основаниеРешение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Информация за обученията, които Софийска адвокатска колегия организира и предстоящите обучения през м. юли, може да бъде намерена и на интернет страницатаwww.sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Международна програма за повишаване на квалификацията в областта на правото

Печат PDF

Уважаеми колеги,

University of California, Davis School of Law предлага Международна програма за повишаване на квалификацията в областта на правото. Повече информация за програмата през 2022 г. може да намерите на https://law.ucdavis.edu/international/.

Университетът организира и уебинари - https://law.ucdavis.edu/international/about/online-events.html., които да Ви подпомогнат в избора на най-подходящото обучение.

На този линк ще намерите и брошурата на програмата за 2022 г. - UC Davis School of Law - International Legal Studies at King Hall - about - Brochures & Applications)

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. октомври 2021 г.

Печат PDF

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. октомври 2021 г.

Уважаеми колеги,

До края на м. октомври в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч. ще може да се срещнете със следните членове на адвокатския съвет:

01.10.2021 г. – адв. Христо Хинов;

04.10.2021 г. – адв. Александър Андонов;

05.10.2021 г. – адв. Пламен Кирилов;

06.10.2021 г. – адв. Ивайло Костов;

07.10.2021 г. – адв. Александър Машев;

08.10.2021 г. – адв. Ваня Стоянова;

11.10.2021 г. – адв. Лили Лозанова;

13.10.2021 г. – адв. Ива Згурова-Шопова;

14.10.2021 г. – адв. Александър Машев;

15.10.2021 г. – адв. Ива Згурова-Шопова;

18.10.2021 г. – адв. Вера Даскалова;

19.10.2021 г. – адв. Маргарита Димитрова;

20.10.2021 г. – адв. Петьо Славов;

21.10.2021 г. – адв. Евгения Гечева;

22.10.2021 г. – адв. Жана Кисьова;

25.10.2021 г. – адв. Силвия Спасова;

27.10.2021 г. - адв. Мариана Вълкова;

28.10.2021 г. – адв. Антон Стефанов;

29.10.2021 г. – адв. Валентина Бакалова

Въпроси и предложения към адвокатския съвет или дежурните членове на съвета, с които желаете да се срещнете, може да отправяте предварително на ел. адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

До края на м. октомври на сайта на САК ще бъде обявен и график за приемно време на членовете на съвета на САК за м. ноември 2021 г

Софийски адвокатски съвет

Информационен бюлетин на Софийска адвокатска колегия

Печат PDF

Уважаеми колеги,

От месец октомври 2021 г. Софийска адвокатска колегия започва издаването на периодичен информационен бюлетин, с който ще бъдете осведомявани за дейността на колегията, за решенията на Съвета на САК, както и за други новини и предстоящи събития, които са от значение за работата на адвокатите от САК.

Предоставянето на актуална информация за работата на Софийския адвокатски съвет и улесняването на достъпа на адвокатите от САК до нея е в изпълнение на поетия ангажимент за прозрачност в работата на Съвета на Софийската адвокатска колегия, както и за осигуряване на възможност за активно участие на повече адвокати в дейността на Колегията. Разчитаме на Вашата инициативност и очакваме Вашите идеи и предложения. 

Информационният бюлетин ще се издава в електронен формат два пъти месечно - всеки първи и трети понеделник от съответния календарен месец и ще бъде достъпен на сайта на колегията. Бюлетинът ще се изпраща и на посочените в единния адвокатски регистър електронни адреси на адвокатите от САК. 

За да получавате електронния бюлетин, трябва да имате обявен в адвокатския регистър актуален електронен адрес. В случай че електронният Ви адрес в регистъра не е актуален или не сте посочили такъв, можете да подадете заявление за вписване на електронен адрес на e-mail:  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , като попълните съответния формуляр. За да решим дългогодишния проблем с липсващите или неактуални електронни адреси на някои от колегите и за да подобрим информираността на всички членове на САК, Ви призоваваме да информирате всички Ваши близки адвокати от колегията за информационния бюлетин и ако те не го получават – да ги призовете да посочат актуален електронен адрес.

Бюлетинът е достъпен и в секцията Новини/Бюлетин на сайта на Софийска адвокатска колегия.

Съвет на Софийската адвокатска колегия

Списък на дежурните адвокати за 01.10.2021 до 31.10.2021

Печат PDF

Списък на дежурни адвокати за периода 01.10.2021 г. до 31.10.2021 г.

Продължение...

Дежурни адвокати в РЦК за м. Октомври 2021 г.

Печат PDF

ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ към СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

месец ОКТОМВРИ 2021 г.

Дата

Ден от

Седмицата

09.00 ч. – 12.30 ч.

13.30 ч. – 17.00 ч.

01.10.2021.г

петък

Преслава Мехтерова

Тошко Тенев

04.10.2021.г

понеделник

Димитър Караниколов

Румяна Кацарска

06.10.2021 г.

сряда

Марина Маринова

Зорница Никифорова

08.09.2021 г.

петък

Владислав Дацов

Татяна Лисичкова

11.10.2021 г.

понеделник

Кремена Трифонова

Силвия Михайлова

13.10.2021 г.

сряда

Николина Митова

Ива Николаева

15.10.2021 г.

петък

Виктория Владова

Гена Велковска

18.10.2021 г.

понеделник

Райна Мандакова

Върбан Лилов

20.10.2021 г.

сряда

Ивайло Стоянов

Анка Ганчева

22.10.2021 г.

петък

Янислава Георгиева

Милена Атанасова

25.10.2021 г.

понеделник

Иван Иванов

Ана Филибева

27.10.2021 г.

сряда

Светослав Киряков

Рада Лилова

29.10 2021 г

петък

Иваничка Неврокопска

Полина Димитрова

Проведена среща с представители на ВСС по въпросите на ЕПЕП

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 17.09.2021 г. (петък), членове на Съвета на САК и представители на Висшия адвокатски съвет проведоха среща, инициирана от Комисия "Професионална квалификация и информационни технологии" (ПКИТ) при Висшия съдебен съвет, по повод възможностите за надграждане и оптимизиране на работата с ЕПЕП.

На проведената среща участваха членовете на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ при ВСС, други членове на Висшия съдебен съвет, запознати с изпълнението на проектите по изграждане на ЕПЕП и ЕИСС, както и специалисти по информационни технологии при ВСС. Застъпихме становището, че електронните дела в ЕПЕП би следвало да са идентични с хартиените дела, включително с опция за хронологична подредба на процесуалните действия на съда и страните от образуване на делото, електронен достъп до азбучниците и описните книги на съда, и не на последно място получаване на достъп до подробна информация за дела, по които адвокатът не е пълномощник. Наред с това бе обсъдена необходимостта в най-спешен порядък да се осигури техническа възможност за създаване на потребителски профил за адвокатите по електронен път и достъп до портала чрез КЕП.

Поради отсъствието на представители на изпълнителя на проекта за разработване на ЕПЕП „Информационно обслужване“ АД, Висшият съдебен съвет прие да изпрати нарочно запитване до изпълнителя кои от предложенията на САС могат да бъдат реализирани спешно, както и да вземе предвид при разработване на предстоящо надграждане на портала проблемите и препоръките, описани от САС в Отвореното писмо до ВСС и изложени по време на срещата.

Срещите с представителите на Комисията „ПКИТ“ при ВСС ще продължат и Софийският адвокатски съвет ще запознае членовете на ВСС детайлно с желаните от адвокатите промени във всяка една функционалност на ЕПЕП, в това число електронния обмен на документи и извършване на процесуални действия през ЕПЕП, електронното призоваване и разширението на портала за подаване на заявление по чл. 410 ГПК.

Своевременно ще ви информираме за всички дискусии по време на срещите и възможните резултати.

Софийски адвокатски съвет

Обявление свободни работни места в Хижа Адвокат

Печат PDF

ОБЯВЛЕНИЕ

Софийска адвокатска колегия обявява конкурс по документи за заемане на следните длъжности:

1. Длъжността „Управител на хижа“ с плаващо работно време и място на работа: “Хижа Адвокат на Софийската адвокатска колегия”, парк Витоша (локация).

Основните задължения за длъжността са управление и стопанисване на хижа “Адвокат”, обработване на приетите заявки за ползване на легловата база и помещенията на хижата, съхранение и отчитане на ценности и имущество, посрещане на посетителите, поддръжка на територията около хижата, зареждане на хижата с необходимите стоки и консумативи, и др. Подчинени служители: Камериер-домакин; Пряк ръководител: Председател на САК.

2. Длъжността “Камериер-домакин” с плаващо работно време и място на работа: “Хижа Адвокат на Софийската адвокатска колегия”, парк Витоша.

Основните задължения и отговорности за длъжността са стопанисване, почистване и поддръжка на помещенията на хижа „Адвокат“, предоставяне на бельо и други принадлежности и консумативи на посетителите, подготовка на помещенията за нови посетители, регистриране на посетителите и обслужването им, и др.

По отношение на двете длъжности е възможна работа при удължен работен ден или плаващо работно време, поради което Работодателят може да осигури трайно настаняване на назначените с конкурса служители в жилищни помещения на територията на хижата, докато е налице трудово правоотношение.

Изисквания за заемане на длъжностите: образование средно или средно специално, добри комуникационни умения, шофьорска книжка, опит на същата или сходна позиция е предимство.

Документи /автобиография, мотивационно писмо, доказателства, удостоверяващи опит на подобна длъжност или позиция и СУМПС/ могат да се подават в срок до 17 ч. на 30.09.2021 г. на адрес: София 1309, бул. “Тодор Александров“ № 137, ет. 2, Регистратура, или на имейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

В съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 и ЗЗЛД Софийски адвокатски съвет Ви уведомява, че обработва Вашите лични данни само за целите за извършване на процедура по подбор на кандидати за работа по обявената от работодателя вакантни позиции. Представените от кандидатите документи и предоставени данни се обработват в съответствие с обявената от администратора Политика за поверителност, която е обявена на сайта на САК (http://www.sak-sas.bg/bg/gdpr) и Правила за обработване на лични данни от автобиографии и се съхраняват в законоустановения срок.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Софийски адвокатски съвет

Програма за провеждане на обучения от САК в периода от 01.09.2021 г. до 31.12.2021 г.

Печат PDF

Програма за провеждане на обучения от Софийска адвокатска колегия в периода от 01.09.2021 г. до 31.12.2021 г.

 

 

Дата и час на провеждане на семинара

Тема

Лектор

септември

1.

27.09.2021 г., 14-17 ч.

Диференциранипроцедури.Член78аотНК. Споразумението. Съкратеното съдебно следствие

съдия МирославаТодороваисъдияКалин Калпакчиев

октомври

2.

01.10.2021 г., 11-17 ч.

Електронни документи: материалноправен режим и актуални проблеми при упражняване на процесуални права по електронен път съобразно измененията на ГПК от 29.12.2020 г.

д-р Гергана Върбанова, адвокат

проф. д-р Георги Димитров, адвокат

3.

15.10.2021 г., 14-17 ч.

Конкурентно право, първа част – Забранени споразумения

Румяна Карлова, бивш член на КЗК

4.

22.10.2021 г., 14-17 ч.

Конкуренция между наказателната и административнонаказателната отговорност

съдия Радослава Йорданова

5.

28.10.2021 г., 14-17 ч.

Актуални въпроси на производството по търговски спорове

д-р Борислав Ганчев, адвокат, главен асистент по Граждански процес

ноември

6.

11.11.2021 г., 14-17 ч.

Защита при дружествени спорове (иск по чл. 71 ТЗ, иск по чл. 74 ТЗ и иск за установяване на нищожност на решение)

доц. д-р Николай Колев, адвокат в Софийска адвокатска колегия, доцент в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

7.

16.11.2021 г., 14-17 ч.

Конкурентно право, втора част – Злоупотреба с господстващо положение

Румяна Карлова, бивш член на КЗК

8.

в процес на уточняване

Обучение в областта на Наказателното право (темата е в процес на уточняване)

9.

23.11.2021 г., 14-17 ч.

Търговско право, първи модул – ООД в практиката на ВКС

доц. Д-р Николай Колев, адвокат в Софийска адвокатска колегия, доцент в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

декември

10.

02.12.2021 г., 14-17 ч.

Търговско право, втори модул - АД в практиката на ВКС

доц. д-р Николай Колев, адвокат в Софийска адвокатска колегия, доцент в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

11.

14.12.2021 г., 14-17 ч.

Конкурентно право, трета част – Нелоялна конкуренция

Румяна Карлова, бивш член на КЗК

12.

17.12.2021 г., 14-17 ч.

Проблеми на изпълнително производство:

1.Въпросът дали е допустима отмяна на влязло в сила постановление на съдебния изпълнител за възлагане на недвижим имот, предмет на публичната продан в изпълнителния процес по ГПК

2.Проблеми във връзка с обжалване на разпределението

Валентина Попова, адвокат в Софийската адвокатска колегия, професор в Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

13.

в процес на уточняване

Обучение в областта на Наказателното право (темата е в процес на уточняване)

Семинари в процес на уточняване на месец на провеждане

14.

Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС

доц. д-р Станислав Костов, адвокат в Софийска адвокатска колегия, доцент в Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

15.

Преглед на практиката на ВАС по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

съдия Соня Янкулова, ВАС

16.

Отговорност на държавата и общините за вреди по ЗОДОВ

в процес на уточняване

Софийски адвокатски съвет

Покана за кръгла маса "Бъдещето на семейната медиация в България и в Европа"

Печат PDF

ПОКАНА ЗА КРЪГЛА МАСА "БЪДЕЩЕТО НА СЕМЕЙНАТА МЕДИАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ И В ЕВРОПА"

Българската секция на международната организация GEMME - Магистрати за медиация, в която членуват съдии и медиатори, Ви кани на ОНЛАЙН КРЪГЛА МАСА, която ще се състои на 30 септември 2021г. от 14-17ч българско време, чрез ZOOM, с лектори и гости от Италия, Франция, Белгия и България.

Отварянето на посочения по- долу линк, Ви отвежда на страницата на GEMME, с подробна информация на английски, френски и български език, с възможност да се запишете за събитието, като попълните формуляра:

https://gemmeeurope.org/en/sep30

Събитието е безплатно за съдии, адвокати, медиатори и преподаватели, с интереси в семейното право и медиацията.

Кръглата маса ще се проведе на английски и френски език като ще има симултантен превод към тези езици.

Очакваме Ви!

Онлайн курсове по юридически английски език

Печат PDF

КУРСОВЕ ПО ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ОНЛАЙН

Българската юридическа асоциация на Международната организация за развитие на правото със седалище Рим (ИДЛО) организира за осемнадесета поредна година специализирани курсове по Юридически английски. Обученията се водят по специално разработени отделни програми от адвокат Албена Симеонова.

І. ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ОСНОВЕН КУРС

Целта на обучението е да бъде усъвършенствана специфичната лексика в области на правото като търговско право, дружествено право, облигационно право, вещно право, трудово право, граждански процес и др. Активно се развиват четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.

Делнична група: с начало 12 октомври 2021 г. Провежда се във вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Курсът продължава до средата на месец февруари 2022 година.

Съботна група: с начало 09 октомври 2021 г. Провежда се от 12.30 до 14.30 часа. Курсът продължава до края на месец юни 2022 година.

II. ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

Програмата е направена с изцяло практическа насоченост. Подходяща е за преминалите основния курс на обучение, а също така и за юристи, които имат добро ниво на общ английски и практика в работата с документи. Работи се интензивно за постигане на отлични комуникационни умения – провеждат се дискусии, обсъждат се казуси, извършват се преводи на документи (съдебни решения, договори и др.).

Делнична група: с начало 13 октомври 2021 г. Провежда се в сряда и петък от 18.30 до 20.30 часа. Курсът продължава до средата на месец февруари 2022 година.

Съботна група: с начало 09 октомври 2021 г. Провежда се от 10.30 до 12.30 часа.Курсът продължава до края на месец юни 2022 година.

Такса за участие: 580 лева при пълно заплащане на курса или две вноски по 300 лева при плащане на два пъти. Групите да запълват по реда на записването. Записването се потвърждава с плащане в едноседмичен срок от заявяване на участието. При плащане на две вноски втората вноска се дължи до 01 декември 2021г.

За адвокати на САК се предоставят 15% отстъпка от таксата за обучение, като при избран вариант за плащане на два пъти отстъпката се прилага при втората вноска.

След успешно завършеното обучение Българската ИДЛО Алумни Асоциация издава сертификати на курсистите.

За информация и записване:

Българска ИДЛО Алумни Асоциация

e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

тел : 0887 423 336

www.bgidlo.org

Банкова сметка:

ОББ

BG62UBBS88881000117587

BIC: UBBS BG SF

Българска ИДЛО алумни асоциация

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с актуализиране на Националния регистър за правна помощ в края на м. септември 2021г., Ви уведомяваме за следното:

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ ще се приемат до 14.09.2021г.(вкл.)

Софийски адвокатски съвет

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2021

Печат PDF

ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2021 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Уведомяваме Ви, че от 01.09.2021 г. до 15.09.2021 г. включително по пощата или куриер можете да подавате документи до Софийска адвокатска колегия за есенната изпитна сесия на адрес: гр.София, п.к.1307, бул. “Тодор Александров“ № 137, ет.2, ст.4 „Регистратура“.

Кандидатът за адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до Софийския адвокатския съвет, към което прилага:

- в оригинал или нотариално заверен препис на диплома за завършено висше образование, както и оценките от приложението към дипломата;

- нотариално заверен препис на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

- документ за платена такса 50 лева по банковата сметка на Висшия адвокатски съвет в УниКредит БУЛБАНК; BIC:UNCRBGSF; IBAN:BG85 UNCR 7630 1000 0298 13.

Във връзка с обработването на документите за адвокати и младши адвокати се дължат разходи в размер на 30 лева, които следва да бъдат платени на каса в Счетоводните салони (бул.“Витоша“ № 1А - Търговски дом, ет.3 и на бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2) от 8.30 часа до 16.30 часа всеки делничен ден или по банковата сметка на САК в ОББ АД, BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG30 UBBS 8888 1000 5864 79.

Уведомяваме Ви, че след приключване на есенната изпитна сесия за 2021г., кандидатите, които не са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) в срок от 6 /шест/ месеца, считано от приключване на изпита. След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм.и доп в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Кандидатите, които са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) и УДОСТОВЕРЕНИЕ за положен изпит в срок от 5 /пет/ години, считано от приключване на изпита.

След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм.и доп в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Документите, представени към заявлението по чл. 9 от Наредба № 2 на успешно издържалите изпита адвокати и младши адвокати, се обработват по смисъла на чл.4, т.2 в съответствие с Вътрешните правила по защита на личните данни на САК и Регламент 2016/679 под формата на „съхраняване“ от администратора Софийска адвокатска колегия, в изпълнение на нормативно определено задължение на САК по Закона за Адвокатурата и Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети и в сроковете, определени съгласно ЗА и Наредба № 3 и Вътрешните правила по защита на личните данни на физическите лица, приети от САК с Решение на САС от 23.05.2018 г.

След изтичане на посочените сроковете, съгласно Регламента за защита на личните данни - документите се унищожават.

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. септември 2021 г.

Печат PDF

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. септември 2021 г.

31 август 2021 г.

Уважаеми колеги,

До края на м. септември в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч. ще може да се срещнете със следните членове на адвокатския съвет:

01.09.2021 г. – адв. Христо Хинов;

02.09.2021 г. – адв. Мариана Вълкова;

03.09.2021 г. – адв. Вера Даскалова;

08.09.2021 г. – адв. Александър Андонов;

09.09.2021 г. – адв. Ивайло Костов;

10.09.2021 г. – адв. Петьо Славов;

13.09.2021 г. – адв. Ваня Траянова;

15.09.2021 г. – адв. Златка Стефанова;

16.09.2021 г. – адв. Жана Кисьова;

17.09.2021 г. – адв. Маргарита Димитрова;

20.09.2021 г. – адв. Александър Тонев;

21.09.2021 г. – адв. Евгения Гечева;

23.09.2021 г. – адв. Силвия Спасова;

24.09.2021 г. – адв. Валентина Бакалова;

27.09.2021 г. – адв. Лидия Дикова;

28.09.2021 г. – адв. Мирослав Мичев ;

29.09.2021 г. – адв. Антон Стефанов;

30.09.2021 г. – адв. Лили Лозанова

Въпроси и предложения към адвокатския съвет или дежурните членове на съвета, с които желаете да се срещнете, може да отправяте предварително на ел. адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

До края на м. септември на сайта на САК ще бъде обявен и график за приемно време на членовете на съвета на САК за м. октомври 2021 г

Софийски адвокатски съвет

Отворено писмо по проблемите на електронното правосъдие

Печат PDF

Уважаеми колеги,

С оглед на невъзможността в условията на пандемия гражданите и адвокатите, които ги представляват, да получат предвидения в закона достъп до пълното електронно дело посредством ЕПЕП, а от 30.06.2021 г. – и да извършват процесуални действия в електронна форма, Софийски адвокатски съвет се обърна с отворено писмо към Пленума на Висшия съдебен съвет и Министъра на правосъдието като органи, на които е възложено изграждането и поддържането на ЕПЕП, с настояване да бъдат поканени ръководителите на Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски Апелативен съд и ВКС, както и на представители на органите на Адвокатурата, пред Пленума на Висшия съдебен съвет или работна група по ЕПЕП и ЕИСС при ВСС, за да бъдат изслушани проблемите на съда и адвокатурата при работа с двете системи и да бъде начертана пътна карта със спешни мерки и срокове за тяхното решаване.

С текста на отвореното писмо можете да се запознаете тук.

Софийски адвокатски съвет

Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Патентно ведомство на Република България Ви уведомява, че на 14 и 15 септември 2021 г. в онлайн формат в платформата Zoom ще се проведе „Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“. Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език.

Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от предходни обучения. Обучението ще има практически подход, включващо демонстрации, примери и упражнения, които да предоставят на участниците задълбочени познания за актуализациите в практиките на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Дневният ред включва и две панелни дискусии – едната обхваща защитата на марката в онлайн средата, а другата обхваща инициативи в подкрепа на МСП - (ускорено и ефективно разрешаване на спорове, безплатни услуги, лесно електронно подаване, корнер за МСП).

Онлайн регистрацията ще бъде отворена до 9 септември 2021 г.

Повече информация относно обучението и регистрацията можете да намерите на следния линк: https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ip-course-for-paralegals-2021

Софийски адвокатски съвет

Продажба на лек автомобил Ягуар, собственост на САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийски адвокатски съвет обявява за продажба следния лек автомобил, собственост на Софийска адвокатска колегия, а именно: марка ЯГУАР, модел ХФ 2.7 Д, с рег. № САК 01 САС, първа регистрация 06.11.2008 г.

Автомобилът е закупен от Софийска адвокатска колегия като нов и към момента е на 127 800 км.

Автомобилът е застрахован със застраховка гражданска отговорност, валидна до 08.11.2021 г., с действаща застраховка „Каско+“, валидна до 01.11.2021 г., с Удостоверение за техническа изправност, валидно до 06.10.2021 г. и платена годишна Винетка, валидна до 24.02.2022 г. (линк към документите)

Автомобилът може да бъде огледан всеки работен ден между 9:30 ч. и 16:30 ч. в сградата на бул. „Тодор Александров“ № 137, като уговорка за оглед е необходимо да бъде направена с Иван Митев, тел: 0884352545а снимки на автомобила могат да бъдат разгледани и тук.

Всеки, който желае да закупи автомобила, може да направи наддавателно предложение за закупуване при цена не по-ниска от начална цена в размер на 12 000 лв. (дванадесет хиляди лева) с включен ДДС, платима изцяло в 7-дневен срок от избора на купувач.

Наддавателните предложения се подават на регистратурата на Софийския адвокатски съвет в гр. София, бул. „Т. Александров“ № 137, ет. 2, в срок до 17 ч. на 09.09.2021 г., в запечатан бял плик с посочване на плика на наддавача и надпис „наддавателно предложение“, който съдържа:

1.Заявление за закупуване на автомобила в свободен текст, съдържащо индивидуализиране на кандидата и цена, която кандидатът е готов да заплати за придобиване на автомобила, не по-ниска от началната цена.

2.Документ за платен задатък в размер на 500 лв. по следната банкова сметка на Софийската адвокатска колегия:

IBAN: BG30UBBS88881000586479

BIC: UBBSBGSF

При банка: ОББ АД

В петък, 10.09.2021 г., в 11:00 ч., в заседателната зала на Софийския адвокатски съвет в гр. София, бул. „Т.Александров“ № 137, ет. 3, в присъствието на явилите се наддавачи, ще бъдат отворени постъпилите предложения за закупуване на автомобила по реда на постъпването им.

За купувач се обявява този, който е предложил най-висока цена. В случай, че най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се избира чрез жребий.

Ако при обявяването на наддавача с най-високата цена или на избрания чрез жребий за купувач някой от явилите се други наддавачи предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, се пристъпва към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък до достигане на цена, предложена само от един наддавач.

Обявяването на купувача се извършва с вписването му в протокол, който се подписва от присъстващите членове на комисията по бюджет и финанси и председателя на Софийския адвокатски съвет.

Обявеният за купувач следва да внесе предложената цена в 7-дневен срок от обявяването му за купувач по посочената по-горе банкова сметка на Софийската адвокатска колегия, като се приспадне внесеният задатък.

Ако обявеният за купувач не внесе в срок предложената цена, с протокол на комисията по бюджет и финанси за купувач се определя наддавачът, направил следващото по размер наддавателно предложение. Ако и той не внесе предложената цена в 7-дневен срок от уведомяването му, че е обявен за купувач, по същата процедура се обявява за купувач наддавачът със следващото по размер наддавателно предложение и така до изчерпване на наддавачите, дали предложения по-високи или равни на началната цена.

Наддавачът, който е обявен за купувач, но не внесе предложената от него цена в едноседмичния срок обявяването му за купувач, съответно от уведомяването му, че е обявен за купувач, губи внесения за участието в наддаването задатък, който остава в полза на Софийската адвокатска колегия. След плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесените задатъци се връщат на наддавачите, които не са били обявени за купувачи в 10-дневен срок по сметката, от която са били преведени.

Софийски адвокатски съвет

Copyright © sak-sas.bg 2021