Освобождаване на адвокатите от САК от заплащане на членски внос за месеците март, април и май 2021г.
Home Новини Освобождаване на адвокатите от САК от заплащане на членски внос за месеците март, април и май 2021г.

Освобождаване на адвокатите от САК от заплащане на членски внос за месеците март, април и май 2021г.

Уважаеми колеги,

Вчера, 02.02.2021г. Софийският адвокатки съвет взе решение, по силата на което на практика освободи от плащане на членски внос адвокатите, членове на Софийската адвокатска колегия, за месеците март, април и май 2021г.

В случай че членският внос за тези месеци е платен, адвокатите от САК да се считат за освободени от плащане на членски внос за следващите три календарни месеца.

Във връзка с горното решение Софийският адвокатски съвет изпрати предложение до Висшия адвокатски съвет да освободи всички български адвокати от плащане на членски внос за месеците март, април и май 2021г.

С пълния текст на предложението можете да се запознаете ТУК.

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021