Процедура по събиране на оферти за извършване на АйТи одит

30 Март 2021г.

Във връзка с взето Решение от 23.03.2021 г. на Софийски адвокатски съвет за извършване на одит на текущото състояние и сигурността на ИТ инфраструктурата на Софийска адвокатска колегия (САК), Софийски адвокатски съвет отправя покана за отправяне на оферти за извършване на ИТ одит на САК при следните параметри:

Обхват

Резултат

Доклад, обхващащ всички констатации, направени по време на одита. За всяка констатация следва да бъде посоченa тежест, описание, предложение за подобрение, времеви ресурс нужен за реализирането на подобрението, както и офертна цена/очаквана стойност.

Условия за участие

Дружествата, допуснати до участие в процедурата, освен поканените с писмена покана 5 компании, следва да отговарят на следните критерии:

Съдържание на офертата

Офертата следва да включва следната информация:

Кран срок за приемане на оферти 26 април 2021 година.

Офертата може да бъде изпратена до деловодството на Софийска адвокатска колегия на адрес: гр. София, бул. Тодор Александров, № 137, ет. 2, или на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Критерий за оценка

За оценка на офертите ще се прилага комплексен критерий „икономически най-изгодна оферта“, като крайното класиране на допуснатите до участие оферти се извършва на база комплексна оценка за всяка оферта. Комплексната оценка се формира като сбор от 4 основни компонента: оценка на предлаганата цена (К1), оценка на сроковете за изпълнение (К2), оценка на профила на екипа (К3), оценка на база демонстриран предишен опит (К4).

Софийски адвокатски съвет

Печат