Home Новини Решения на Съвета на САК от 31.03.2021 г.

Решения на Съвета на САК от 31.03.2021 г.

Уважаеми колеги,

На проведено на 31.03.2021 г. заседание на съвета на САК бяха приети Вътрешни правила за работата на Софийски адвокатски съвет и постоянните комисии към него, както и условия и ред за определяне на особени представители по дела, като бе решено членовете на адвокатския съвет да не бъдат определяни за особени представители и служебни защитници и да бъдат изключени от списъците за разпределение на служебните защити и особените представители. С всички приети на заседанието на 31.03.2021 г. решения може да се запознаете тук.

В изпълнение на ангажимента ни за осигуряване както на прозрачност в действията на адвокатския съвет, така и за по-добра комуникация с адвокатите от САК, на заседанието на 31.03.2021 г. бе решено да се въведе и приемно време за адвокати и граждани от 9.30 ч. до 16.30 ч. всеки работен ден, в което на ротационен принцип всеки от членовете на Съвета ще приема адвокати и граждани. Въвеждането на приемно време ще осигури възможност всеки ден в съвета на разположение на адвокати и граждани да бъде член на Съвета, което ще подобри връзката между адвокатите от колегията и ще създаде условия за реално запознаване на съвета на САК с проблемите на всеки адвокат.

Уведомяваме Ви, че до края на м. април в сградата Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 3, ще може да се срещнете със следните членове на адвокатския съвет:

13.04.2021 г. – адв. Златка Стефанова

14.04.2021 г. – адв. Евгения Гечева

15.04.2021 г. – адв. Христо Хинов

16.04.2021 г. – адв. Маргарита Димитрова

19.04.2021 г. – адв. Валентина Бакалова

20.04.2021 г. – адв. Жана Кисьова

21.04.2021 г. – адв. Пламен Кирилов

22.04.2021 г. – адв. Александър Тонев

23.04.2021 г. – адв. Лили Лозанова

26.04.2021 г. – адв. Мирослав Мичев

27.04.2021 г. – адв. Ваня Траянова

28.04.2021 г. – адв. Антон Стефанов

29.04.2021 г. – адв. Александър Машев

До края на м. април ще бъде обявен на сайта на САК и график за м. май 2021 г. за приемно време на членовете на съвета на САК.

В изпълнение на Решение на Общото събрание на адвокатите от САК от 25.01.2020 г. предстои обявяване на сайта на САК и на информация за отчета за 2020 г. и Становище на настоящия адвокатски съвет по отчета за бюджета за 2020 г. и първото тримесечие на 2021 г.

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021