Home Новини Оповестен Проектобюджет за 2021

Оповестен Проектобюджет за 2021

Уважаеми колеги,

В изпълнение Решение на Общото събрание на адвокатите от САК от 25.01.2020 проектобюджетът на Софийска адвокатска колегия за 2021 г. да бъде оповестен най-малко 7 дни преди датата на Общото събрание на адвокатите от САК, представяме на вниманието Ви проектобюджета за 2021 г. на Софийска адвокатска колегия, с който може да се запознаете тук.

За оповестяване на изготвения проектобюджет за 2021 г. е взето решение на днешното извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет.

Използваме случая да Ви поздравим с Деня на Юриста и да Ви пожелаем да бъдете здрави и с професионализъм и достойнство да отстоявате върховенството на правото, като защитавате правата на гражданите и ценностите на демократичната държава.

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021