Home Новини График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. май 2021 г.

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. май 2021 г.

Уважаеми колеги,

До края на м. май в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч. ще може да се срещнете със следните членове на адвокатския съвет:

05.05 2021 г. – адв. Златка Стефанова

07.05.2021 г. – адв. Валентина Бакалова;

10.05.2021 г. – адв. Жана Кисьова;

11.05.2021 г. – адв. Маргарита Димитрова;

12.05.2021 г. – адв. Силвия Спасова;

13.05.2021 г. – адв. Ивайло Костов;

14.05.2021 г. – адв. Петьо Славов;

17.05.2021 г. – адв. Александър Андонов;

18.05.2021 г. – адв. Ива Згурова;

19.05.2021 г. – адв. Лидия Дикова;

20.05.2021 г. – адв. Вера Даскалова;

21.05.2021 г. – адв. Лили Лозанова;

25.05.2021 г. – адв. Ваня Траянова

26.05.2021 г. – адв. Антон Стефанов;

27.05.2021 г. – адв. Мариана Вълкова;

28.05.2021 г. – адв. Пламен Кирилов;

31.05.2021 г. – адв. Мирослав Мичев.

До края на м. май на сайта на САК ще бъде обявен и график за приемно време на членовете на съвета на САК за м. юни 2021 г.

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021