Home Новини Облекчаване достъпа до съдебните сгради

Облекчаване достъпа до съдебните сгради

Уважаеми колеги,

На 01.06.2021 г. с Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет бяха актуализирани Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия.

С приетите промени се предвижда улесняване на достъпа на гражданите в съдебните сгради, при спазване на действащите към съответния период противоепидемични мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването.

Отпада ограничението да се допускат само страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели по конкретни дела и потребители на административни услуги, както и изискването те да влизат непосредствено преди започване на конкретното дело.

Отпада ограничението в деловодствата на съдилищата да се допускат „не повече от 1 или 2 човека“, като остава изискването за спазване на дистанция, съгласно указанията на здравните органи. Премахнато е ограничението в работното време на деловодствата, на Бюрата за съдимост и други служби на общата администрация на съдилищата, заради извършване на дезинфекция на помещенията.

Премахната е мярката за ограничаване на ползването на пейки, бюра, столове и други подобни в коридорите на съдилищата, като в съдебните зали могат да влизат участниците по насрочените дела, при спазване на действащите към съответния период противоепидемични мерки.

При проведена на 20.04.2021 г. среща със съдия Даниела Дончева по повод искането за облекчаване достъпа до Съдебната палата за адвокати, съдия Даниела Дончева пое ангажимент достъпът за адвокати през служебния вход откъм ул. „Позитано“ да бъде възстановен след отпадане или облекчаване на противоепидемичните мерки.

Актуализирането на мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия от СК на ВСС, съвпадна с проведена на 01.06.2021 г. среща с Председателя на Софийски апелативен съд – съдия Даниела Дончева, на която присъстваха Председателят на Софийски адвокатски съвет адв. Стефан Марчев, новоизбранят председател на Висшия адвокатски съвет и заместник министъра на правосъдието Иван Демерджиев.

На проведената на 01.06.2021 г. среща беше поставен въпросът за създаване на облекчени условия за достъп на адвокати до Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ № 2 чрез възстановяване на достъпа за адвокати до сградата откъм ул. „Позитано“.

Съдия Даниела Дончева потвърди, че с актуализирането на правилата за достъп до сградата на Съдебната палата в гр. София, от началото на следващата седмица ще бъде възстановен достъпът на адвокати до Съдебната палата откъм ул. „Позитано“, за което от името на всички адвокати от Софийска адвокатска колегия изказваме своята благодарност.

Същевременно Ви уведомяваме, че през следващата седмица е предвидено провеждането на среща с Председателя на Софийски районен съд, на която Софийски адвокатски съвет ще покани да присъства и министъра на правосъдието, за да бъде разрешен проблема с достъпа на адвокати и до сградите на Софийски районен съд.

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021