Home Новини Свободни помещения ОД Лозенец

Свободни помещения ОД Лозенец

Уважаеми колеги,

Както Ви уведомихме (тук), срокът за подаване на заявения за ползване на почивната база на САК в с. Лозенец през летния сезон е удължен, като заявления за ползване на базата от втора до шеста смяна, се подават до 25.06.2021 г.

Заявления могат да се подават на електронния адрес на САК: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в деловодството на Софийска адвокатска колегия, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

Адвокатите от САК, които са подали заявления както в първоначално определения срок, така и в удължения срок, и заплатят стойността на заявените за ползване помещения в срок до 1-ви юли 2021 г., ще ползват 10% отстъпка от общата стойност, дължима съгласно действащите цени (достъпни тук).

При наличие на две или повече подадени заявления за ползването на едно и също помещение за съответен период, класирането на заявленията ще се извършва по следните одобрени от САС критерии: 1) заявители, които не са ползвали ОД „Лозенец“ през предходните 3 календарни години, 2) заявители, които нямат задължения към САК и ВАдвС, 3) заявители, на които не са налагани дисциплинарни наказания пред последните 3 календарни години, 4) поредност на подадените заявления за съответното помещение.

В случай, че при приложение на горните критерии, кандидат, който е подал заявление до 25.06.2021 г., не бъде класиран за заявения период, ще има възможност да избере друг период, в който има свободни помещения и при заплащане в срок до 1-ви юли 2021 г. ще може да ползва посочената отстъпка.

След 1 юли 2021 г. ще бъдат обявени незаявените до тази дата помещения на интернет страницата на САК, по отношение на които колегите ще имат възможност допълнително да заявяват желание за ползването им през летния сезон.

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021