Home Новини Писмо до Председателя на СГС относно проблемите на адвокатите при работа с ЕПЕП

Писмо до Председателя на СГС относно проблемите на адвокатите при работа с ЕПЕП

Уважаеми колеги,

В ежедневната си работа със съда срещаме редица затруднения за подаване и получаване на документи по електронен път, както и при достъп до информация за делата.
С оглед протестните действия и подписки на съдилищата за внедряването на Единната информационна система, и липсата на ясна информация относно бъдещето на Единния портал за електронно правосъдие, намираме, че адвокатурата трябва да предприеме активни действия и на срещи с административните ръководители на съда, да предложим мерки, които да облекчат електронния достъп до правосъдие и обмена на документи.
В тази връзка систематизирахме и обобщихме проблемите на адвокатите при работа с ЕПЕП, отправихме искане за информация до председателя на Софийски градски съд относно времевите рамки и технически възможности за подобряване работата на адвокатите в електронна среда. Ще инициираме поредица от срещи с председателите и на останалите съдилища, за намиране на конкретни практически решения, за резултатите от които ще ви информираме своевременно.

Софийски адвокатски съвет

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021