Home Новини Обявление свободни работни места в Хижа Адвокат

Обявление свободни работни места в Хижа Адвокат

ОБЯВЛЕНИЕ

Софийска адвокатска колегия обявява конкурс по документи за заемане на следните длъжности:

1. Длъжността „Управител на хижа“ с плаващо работно време и място на работа: “Хижа Адвокат на Софийската адвокатска колегия”, парк Витоша (локация).

Основните задължения за длъжността са управление и стопанисване на хижа “Адвокат”, обработване на приетите заявки за ползване на легловата база и помещенията на хижата, съхранение и отчитане на ценности и имущество, посрещане на посетителите, поддръжка на територията около хижата, зареждане на хижата с необходимите стоки и консумативи, и др. Подчинени служители: Камериер-домакин; Пряк ръководител: Председател на САК.

2. Длъжността “Камериер-домакин” с плаващо работно време и място на работа: “Хижа Адвокат на Софийската адвокатска колегия”, парк Витоша.

Основните задължения и отговорности за длъжността са стопанисване, почистване и поддръжка на помещенията на хижа „Адвокат“, предоставяне на бельо и други принадлежности и консумативи на посетителите, подготовка на помещенията за нови посетители, регистриране на посетителите и обслужването им, и др.

По отношение на двете длъжности е възможна работа при удължен работен ден или плаващо работно време, поради което Работодателят може да осигури трайно настаняване на назначените с конкурса служители в жилищни помещения на територията на хижата, докато е налице трудово правоотношение.

Изисквания за заемане на длъжностите: образование средно или средно специално, добри комуникационни умения, шофьорска книжка, опит на същата или сходна позиция е предимство.

Документи /автобиография, мотивационно писмо, доказателства, удостоверяващи опит на подобна длъжност или позиция и СУМПС/ могат да се подават в срок до 17 ч. на 30.09.2021 г. на адрес: София 1309, бул. “Тодор Александров“ № 137, ет. 2, Регистратура, или на имейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

В съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 и ЗЗЛД Софийски адвокатски съвет Ви уведомява, че обработва Вашите лични данни само за целите за извършване на процедура по подбор на кандидати за работа по обявената от работодателя вакантни позиции. Представените от кандидатите документи и предоставени данни се обработват в съответствие с обявената от администратора Политика за поверителност, която е обявена на сайта на САК (http://www.sak-sas.bg/bg/gdpr) и Правила за обработване на лични данни от автобиографии и се съхраняват в законоустановения срок.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021