Home Новини Проведена среща с представители на ВСС по въпросите на ЕПЕП

Проведена среща с представители на ВСС по въпросите на ЕПЕП

Уважаеми колеги,

На 17.09.2021 г. (петък), членове на Съвета на САК и представители на Висшия адвокатски съвет проведоха среща, инициирана от Комисия "Професионална квалификация и информационни технологии" (ПКИТ) при Висшия съдебен съвет, по повод възможностите за надграждане и оптимизиране на работата с ЕПЕП.

На проведената среща участваха членовете на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ при ВСС, други членове на Висшия съдебен съвет, запознати с изпълнението на проектите по изграждане на ЕПЕП и ЕИСС, както и специалисти по информационни технологии при ВСС. Застъпихме становището, че електронните дела в ЕПЕП би следвало да са идентични с хартиените дела, включително с опция за хронологична подредба на процесуалните действия на съда и страните от образуване на делото, електронен достъп до азбучниците и описните книги на съда, и не на последно място получаване на достъп до подробна информация за дела, по които адвокатът не е пълномощник. Наред с това бе обсъдена необходимостта в най-спешен порядък да се осигури техническа възможност за създаване на потребителски профил за адвокатите по електронен път и достъп до портала чрез КЕП.

Поради отсъствието на представители на изпълнителя на проекта за разработване на ЕПЕП „Информационно обслужване“ АД, Висшият съдебен съвет прие да изпрати нарочно запитване до изпълнителя кои от предложенията на САС могат да бъдат реализирани спешно, както и да вземе предвид при разработване на предстоящо надграждане на портала проблемите и препоръките, описани от САС в Отвореното писмо до ВСС и изложени по време на срещата.

Срещите с представителите на Комисията „ПКИТ“ при ВСС ще продължат и Софийският адвокатски съвет ще запознае членовете на ВСС детайлно с желаните от адвокатите промени във всяка една функционалност на ЕПЕП, в това число електронния обмен на документи и извършване на процесуални действия през ЕПЕП, електронното призоваване и разширението на портала за подаване на заявление по чл. 410 ГПК.

Своевременно ще ви информираме за всички дискусии по време на срещите и възможните резултати.

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021