Home Фото галерия

Фото галерия

Победителите от състезанието по решаване на гражданскоправни казуси с награда от Софийския адвокатски съвет

Печат PDF

Софийската адвокатска колегия беше съорганизатор на кръгла маса на тема „Конституцията – източник на правото“

Печат PDF

Международна конференция „Арбитраж – нови предизвикателства“

Печат PDF

Меморандум САК - НБКМ

Печат PDF

Визуализация на проекта за нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към ОД на САК в с.Лозенец, обл.Бургас

Печат PDF

Идеен проект за нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към ОД на САК в с.Лозенец, обл.Бургас

Печат PDF

Откриване на Адвокатската академия

Печат PDF

Национален празник на България - 3 Март

Печат PDF

САС почете паметта на Апостола

Печат PDF

Седалище

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2022