Home Contacts Contacts

Contacts

Seat

Sofia 1309
Todor Alexandrov Blvd 137, Fl.2 and Fl.3
Telephone exchange: +359 2 987 05 19; +359 2 986 79 72
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Offices and contacts at the building at Todor Alexandrov Blvd.
- Chairman -
- Secretary - 988 30 52
- Vice Chairman - 987 05 19 / ext.104
- Supervisory Board -
- Technical Assistant - 987 05 19 / ext.102
- Disciplinary action - 987 05 19 / ext.106
- Registry - 987 05 19 / ext.115
- Record Keeping - 987 05 19
- Disciplinary Court - 987 05 19 / ext.107
- Chief Accountant - 987 05 19 / ext.114

- Accountant - 987 05 19 / ext.116
- Library - 987 05 19 / ext.120

- Steward - 987 05 19/ ext.123
- Accounting Salon - 987 05 19 / ext.108, 109, 110 and 111
- Legal Aid - 981 80 54, 987 05 19 / ext.118, ext.119 and ext.121, Mobile: 0885 553 373, 0878 921 137, 0878 920 212; fax 988 58 93;
- Personnel - 987 05 19 / ext.117


Търговски дом
София 1000
бул. Витоша 1А (вход от бул. Витоша), ет.2, ет.3
+359 2 439 01 12
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Служби и контакти с тях в сградата на Търговския дом
- Касов салон
Работно време от 8,30 до 13,00 и от 13,45 до 16,00 часа
Телефон за контакт 439 01 12
Извършва се само плащане на членски внос, здравни и социални осигуровки и наеми. Всички останали плащания се извършват в касовия салон на сградата на Тодор Александров 137, ет.2
- Счетоводител
Работно време от 8,30 до 13,00 и от 13,45 до 17,00 часа
Телефон за контакт 439 01 12

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2022