Home News Съобщение във вързка с ваксинирането на адвокатите от САК

Съобщение във вързка с ваксинирането на адвокатите от САК

There are no translations available.

Уважаеми колеги,

С оглед ваксинирането на адвокати от САК Ви призоваваме да бъдете дисциплинирани и да спазвате графика за ваксиниране с ваксина Пфайзер/Байонтех, като имате предвид, че осигурената възможност е за ваксиниране на адвокати, а не на родственици на адвокати и други лица, защото във Фаза III на Националния ваксинационен план са включени адвокатите.

Искаме да напомним, че срокът за подаване на заявления за ваксиниране чрез адвокатските съвети, определен от Висшия адвокатски съвет, изтече на 25.02.2021 г., като след тази дата продължи постъпването на заявления и искания за ваксиниране до Софийски адвокатски съвет. Всички постъпили искания за ваксиниране от адвокати от САК – общо над 1000 заявления, бяха обработени незабавно след встъпване в длъжност на новоизбрания адвокатски съвет и на 19.03.2021 г. бяха изпратени на Висшия адвокатски съвет, а оттам – към РЗИ София и Националния ваксинационен щаб. Това направи възможно и адвокатите от САК да бъдат включени във Фаза III на Националния ваксинационен план.

Софийски адвокатски съвет обработи и предаде на ваксинационния център всички постъпили до края на деня днес заявления, като днес вече бяха предадени списъците и с допълнително заявилите желание за ваксиниране адвокати.

С настоящото Ви уведомяваме, че всички адвокати от САК, подали заявления за ваксиниране на електронния адрес на САК до края на деня на 02.04.2020 г., както и всички адвокати от САК, които не са ваксинирани до момента и желаят да се ваксинират с ваксината на Pfizer-BioNTech, могат да го направят и на 05.04.2021 г., понеделник, по следния часови график съобразно първа буква на името:

9.00 – 12.00 ч. – адвокати с първа буква на името от А до И, включително;

12.00 – 15.00 ч. – адвокати с първа буква на името от Й до С, включително;

15.00 – 17.00 ч. – адвокати с първа буква на името от Т до Я, включително.

Ваксинирането в понеделник, 05.04.2021 г., по горния часови график, ще се извърши в Медицинския център на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ (входът на центъра е откъм бул. Пенчо Славейков, непосредствено преди централния вход на НМЦ Пирогов).

На 05.04.2021 г. приключва Фаза III на Националния ваксинационен план и възможността за приоритетно ваксиниране на адвокати.

Благодарим от сърце на медицинските специалисти от ваксинационния център на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ и на всички медици, ангажирани в процеса на ваксиниране!

Софийски адвокатски съвет

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021