Home News Искания за подобряване достъпа на адвокати до заседанията на САС и КЗК

Искания за подобряване достъпа на адвокати до заседанията на САС и КЗК

There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Една от целите ни като членове на Съвета на САК е подобряване на комуникацията с различните институции, с които адвокатите влизат в контакт в работата си, за да се подобрят условията за упражняване на професията ни.

Организираме и провеждаме регулярни срещи за обсъждане на принципни въпроси, касаещи работата на всички адвокати в съдилищата и различните институции в гр. София. Намираме обаче, че по-голяма ефективност може да се постигне когато сезираме институциите по повод конкретни проблеми, с които се сблъскват адвокатите в работата си и по този повод да настояваме за принципни разрешения. През изминалата седмица по повод постъпили сигнали от колеги бяха отправени искания до председателя на Софийски апелативен съд и председателя на Комисията за защита на конкуренцията, в отговор на които очакваме положителна промяна в достъпа до съдебни зали в Софийски апелативен съд и съответно до заседанията на Комисия за защита на конкуренция.

Призоваваме Ви да ни уведомявате за проблемите, които срещате при упражняване на професията. Постъпилите сигнали ще бъдат разглеждани своевременно и Съветът на САК ще предприеме всички възможни действия за разрешаването им в рамките на правомощията си да защитава професионалните права на всички адвокати пред съдилищата и институциите в страната.

Софийски адвокатски съвет

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021