Home Photo gallery

Photo gallery

Победителите от състезанието по решаване на гражданскоправни казуси с награда от Софийския адвокатски съвет

Print PDF
There are no translations available.

Софийската адвокатска колегия беше съорганизатор на кръгла маса на тема „Конституцията – източник на правото“

Print PDF
There are no translations available.

Международна конференция „Арбитраж – нови предизвикателства“

Print PDF
There are no translations available.

Меморандум САК - НБКМ

Print PDF
There are no translations available.

Визуализация на проекта за нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към ОД на САК в с.Лозенец, обл.Бургас

Print PDF
There are no translations available.

Идеен проект за нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към ОД на САК в с.Лозенец, обл.Бургас

Print PDF
There are no translations available.

Откриване на Адвокатската академия

Print PDF
There are no translations available.

Национален празник на България - 3 Март

Print PDF
There are no translations available.

САС почете паметта на Апостола

Print PDF
There are no translations available.

Headquarters

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2022