Home Actualité Обучения през месеците Април и Май, организирани от САК

Обучения през месеците Април и Май, организирани от САК

There are no translations available.

Уважаеми, колеги,

През месеците април и май Софийска адвокатска колегия организира следните обучения:

  • 29.04.2021 г., 14 – 17 ч. – „Възобновяване на наказателни производства", лектор: съдия Лада Паунова, съдия във ВКС

  • 10.05.2021 г. 14 - 17 ч. - „Задатъкът според българското право“, лектор: Васил Александров, съдия в СРС

  • 12.05.2021 г. 14 - 15.30 ч. - "Съвременни етични предизвикателства в работата на адвоката", лектор: адвокат Ели Христова

  • 17.05.2021 г. 14 - 17 ч. - „Съдебно-деловодни правила“, лектор: адвокат Таня Радуловска

  • 31.05.2021 г. 14 - 17 ч. - „Въпроси относно основни конституционни права по граждански дела“, лектор: Андрей Георгиев, съдия в СРС

Обученията ще се осъществят посредством платформата Zoom. Желаещите да вземат участие следва да заявят това на електронен адрес: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. най-късно до края на работния ден, предхождащ датата на провеждане на лекцията. При заявяване на участие адвокатът ще получи парола за достъп до обучението и анкетна карта, която следва да попълни след приключване на лекцията. С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес попълнение анкетни карти, ще получават сертификат. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет.

При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основание Решение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Информация за обученията, които Софийска адвокатска колегия организира, може да бъде намерена и на интернет страницата www.sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021