Home Actualité Благодарствено писмо

Благодарствено писмо

There are no translations available.

ДО

МЕДИЦИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ и

ЛЕКАРИТЕ И МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НА УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“

Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О П И С М О

Уважаеми професор Балтов,

Уважаема доктор Чолакова,

Уважаеми лекари и медицински работници,

От името на всички софийски адвокати искаме да изкажем дълбока благодарност към Вас и към всеки член на самоотвержения екип от лекари, медицински сестри и санитари от Медицински център на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, за проведената масова имунизация на софийските адвокати срещу Ковид 19.

Благодарим за високопрофесионалния труд на всеки един от Вас и за създадената перфектна организация за бърза работа при спазване на установените противоепидемични мерки, които създадоха у ваксинираните адвокати спокойствие и доверие. Изпитваме истинска признателност, че Вие, които се борите ежедневно с коварната болест, помогнахте на нас, стотици софийски адвокати, да получим защита срещу нея, за да продължим да бъдем на първата линия в борбата с болестите на обществото – беззаконията и несправедливостите.

Благодарим Ви от сърце и бъдете здрави!

Софийски адвокатски съвет

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021