Home Actualité Призив за изразяване на несъгласие с Модел 4 за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури

Призив за изразяване на несъгласие с Модел 4 за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури

There are no translations available.

Софийски адвокатски съвет призовава членовете на Софийска адвокатска колегия да изразят несъгласие с актуализираната концепция на Съдийската колегия на ВСС, отразена в доклада за Модел 4, чрез мълчалив протест с адвокатски тоги пред сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ 2, на 7 юни, понеделник, от 17 до 17.30 ч.

Поводът е публикуваната актуализирана концепция, публикувана на сайта на Висшия съдебен съвет на 31.05.2021 г. (достъпна на адрес: http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/31/doklad-model-4.pdf), която предвижда сериозна реорганизация на съдебната карта, намаляване на броя на районните съдилища, промяна в подсъдността по множество дела.

Съветът на САК счита, че реализирането на планираната реформа на съдебната карта по т.нар. „модел 4“, дори след актуализирането на концепцията, в съчетание с липсващото електронно правосъдие, ще има за резултат лишаване на голям брой граждани от достъп до съд и ефективни средства за защита. Подобен резултат е недопустим в правовата държава. Призивът на Софийски адвокатски съвет (достъпен на сайта) е отправен и до адвокатите от останалите адвокатски колегии, до съдийски организации и председатели на съдилищата в гр. София.

С пълния текст на доклада, по повод който е взето решението на Софийски адвокатски съвет с призив за мълчалив протест, може да се запознаете тук.

Софийски адвокатски съвет

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021