Home Actualité Обучения през месец Юни 2021 г.

Обучения през месец Юни 2021 г.

There are no translations available.

Уважаеми колеги,

През месец юни ще бъдат проведени следните обучения:

  • На 11.06.2021 г., петък, от 14 до 17 ч. ще се проведе обучение на тема „Актуалната практика на ВКС по въпроси за съдебната делба“ с лектор Емануела Балевска, съдия във ВКС

Обучението ще се проведе онлайн посредством платформата Zoom, като достъп до обучението може да бъде осъществен чрез следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/83974939026?pwd=VU9GcUV4ay96Qm1YZlJOaGtYaXd0QT09

Meeting ID: 839 7493 9026

Passcode: 003128

  • На 14.06.2021 г., понеделник, от 14 до 17 ч., и 15.06.2021 г., вторник, от 14 до 17 ч. ще се проведат два модула от обучение на тема „Непозволено увреждане“, в което ще се разгледат въпросите за: общата забрана да не се вреди; отговорност за чужди действия; вреди от вещи; вреди от трудова злополука и професионално заболяване; отговорност на държавата и общините за вреди; отговорност за вреди от нарушение на правото на ЕС; отговорност за разноски и злоупотреба с права“, с лектор Борислав Белазелков, дългогодишен съдия във ВКС

Обученията ще се проведат онлайн посредством платформата Zoom, като достъп до обученията ще може да бъде осъществен чрез следните линкове:

- За обучението на 14.06.2021 г.:

https://us02web.zoom.us/j/82568458441?pwd=WVd6ZVZ6KzM1U2JMQUFTWjQxZUJsQT09

Meeting ID: 825 6845 8441

Passcode: 254688

- За обучението на 15.06.2021 г.:

https://us02web.zoom.us/j/85031075900?pwd=MUxsU3N3bVBidDRZMnFqdXg4NWFBZz09

Meeting ID: 850 3107 5900

Passcode: 864796

С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. попълнение анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. За получаване на електронен адрес следва в чата по време на обучението да посочите имената си, личен номер и електронен адрес, на който желаете да получите сертификата за обучение. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основание Решение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Софийски адвокатски съвет

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021