Home Actualité Резултати от класирането за ОД "Лозенец" и удължаване срока за подаване на заявления за незаетите стаи

Резултати от класирането за ОД "Лозенец" и удължаване срока за подаване на заявления за незаетите стаи

There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че в определения срок до 01.06.2021 г. за подаване на заявления за ползване на ОД „Лозенец“, бяха разгледани исканията на всички адвокатите за ползване на ОД „Лозенец“, като колегите, чиито искания са удовлетворени, ще бъдат уведомени по телефона и/или на посочения електронен адрес.

Напомняме, че адвокатите, подали заявление до 1 юни 2021 г., ще ползват 10 % (десет процента) отстъпка от общата стойност, дължима съгласно действащите цени (достъпни тук), ако заплатят в срок до 11 юни 2021 г.

След разглеждане на постъпилите до 01.06.2021 г. заявления и удовлетворяване на всички направени с тях искания, Софийски адвокатски съвет обявява свободните помещения за настаняване в ОД „Лозенец“ за всяка една от смените, като следва:

- За първа смяна - 36 свободни стаи;

- За втора смяна - 24 свободни стаи;

- За трета смяна - 5 свободни стаи;

- За четвърта смяна - 8 свободни стаи;

- За пета смяна - 34 свободни стаи;

- За шеста смяна - 21 свободни стаи.

Срокът за подаване на заявения за ползване на почивната база на САК в с. Лозенец се удължава, като заявления за ползване на останалите свободни помещения могат да се подават в следните срокове:

- До 11.06.2021 г. – подаване на заявления за първа смяна;

- До 25.06.2021 г. –подаване на заявления за останалите смени (от втора до шеста).

Заявления за ползване на обявените свободни помещения в ОД „Лозенец“ може да подава всеки адвокат или младши адвокат, член на САК, като при наличие на две или повече подадени заявления за ползването на едно и също помещение за съответен период, класирането на заявленията ще се извършва по следните одобрени от САС критерии:

1) заявители, които не са ползвали ОД „Лозенец“ през предходните 3 календарни години,

2) заявители, които нямат задължения към САК и ВАдвС,

3) заявители, на които не са налагани дисциплинарни наказания пред последните 3 календарни години,

4) поредност на подадените заявления за съответното помещение.

Горните критерии ще се прилагат само ако кандидатите за ползване на помещения за даден период са повече от наличните помещения за същия период. Тези критерии ще се прилагат последователно, в посочения ред, като всеки следващ критерий ще се прилага, ако при приложението на предходния критерий остават повече кандидати, от наличните помещения.

Софийски адвокатски съвет

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021