Home Actualité Кръгла маса на Софийска адвокатска колегия съвместно със Столична община – направление „Архитектура и градоустройство“

Кръгла маса на Софийска адвокатска колегия съвместно със Столична община – направление „Архитектура и градоустройство“

There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Съветът на софийска адвокатска колегия организира съвместно със Столична община – направление „Архитектура и градоустройство“ кръгла маса на тема „Взаимоотношенията между адвокатурата и органите на местно самоуправление. Възможности за предоставяне на електронни услуги от местната администрация“.

Кръглата маса ще се проведе на 07.07.2021 г. от 09,30 ч. до 12,30 ч., в заседателната зала на Столична община, направление „Архитектура и градоустройство“, ул. Сердика № 5, ет. 3.

В програмата са включени презентации и дискусии по следните теми:

  • Статут на адвоката по Конституцията на Република България и Закона за адвокатурата;
  • Публични регистри - правно значение и режим за достъп до информацията, данните и актовете вписани в тях;
  • Електронен портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ и възможностите за предоставяне на електронни услуги от органите на Столична община.

В кръглата маса ще вземат участие адвокати, представители на съдилищата, на органите на местно самоуправление на гр. София, на МРРБ, ДНСК и др.

С провеждането на кръглата маса Софийски адвокатски съвет продължава усилията си както за разрешаване на проблемите, срещани от адвокатите в ежедневната им работа с различни органи и служби, дължащи се на непознаване на особения статут на адвоката, така и за разясняване ролята на адвокатската професия за всеки гражданин и за обществото.

Каним адвокатите от САК да се включат в дискусията на кръглата маса, включително да проследят и участват в обсъжданията дистанционно чрез платформата zoom на следния линк: https://us02web.zoom.us/j/81895005547?pwd=V0dFa2M4aVYxT0pCTTBMY2VDVStnUT09, както и в затворената Фейсбук група на Софийска адвокатска колегия.

Предстои провеждането на подобни кръгли маси с органите на съда, прокуратурата и МВР.

Софийски адвокатски съвет

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021