Home Новини Съобщение Общо събрание на адвокатите от САК

Съобщение Общо събрание на адвокатите от САК

Уважаеми колеги,

На 24.04.2021 г. и 25.04.2021 г. се проведе редовното Общо събрание на адвокатите от САК, свикано с Покана, обн. в ДВ, бр. 23/19.03.2021 г.

Протоколът от проведеното общо събрание, съдържащ както обсъжданията, така и всички приети от събранието решения, ще бъде оповестен на сайта на колегията до 29.04.2021 г. Като с текста на приетите решения може да се запознаете тук.

Част от дневният ред на събранието беше избор на делегати от Софийска адвокатска колегия за общото събрание на адвокатите от страната. С Решение на ИК на САК по Протокол от 26.04.2021 г., бяха обявени изборните резултати, като са избрани 3-ма делегати и е насрочен допълнителен избор за избор за избирането на останалите 151 делегати от САК с участието на 445 кандидати.

Допълнителният избор ще се проведе на 02.05.2021 г., от 9.00 до 16.00 ч., в Центъра за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“, в гр. София, ул. „Калоян“ № 8, ет. 4.

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021