Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Приемен ден на Председателя за м. февруари 2020 г.
ПРОФИЛАКТИКА на бул. „Тодор Александров” № 137
Готови адвокатски карти
Изпит по френски/английски за Международен стаж
Деца на фокус в реформата на съдебната система
Международно състезание на FBE - допълнителна информация
Публична лекция на проф.Жак Малерб на тема DRIFTS OF TAX LAW
Семинари за последните изменения в ГПК от месец декември 2019 година
Искане до Софийски районен съд
Искане до министъра на правосъдието
Филм за събитията на САК през 2019 година
КСЕРОКСНИ УСЛУГИ НА САК В ТЪРГОВСКИ ДОМ
Телевизионно и радио предаване
Застраховка „Професионална отговорност на адвоката”
Ново работно време на БИБЛИОТЕКАТА на САК
Отчет за бюджета и проектобюджет на САК
Приемен ден на Председателя за м. януари 2020 г.
Среща на САС с адвокатски дружества
Телевизионно и радио предаване
ДЕКЛАРАЦИЯ
Готови адвокатски карти
Готови адвокатски карти
Здравна профилактика за адвокатите от САК през 2020 година
МЦ „САНУС 2000” ЕООД
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки