Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Национална мрежа за децата създава правно-дискусионна платформа, отворена за различни социални групи, професионалисти и младежи
Програма за обучения на САК м. Декември 2022 г.
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. декември 2022 г.
Дежурни адвокати РЦК месец декември 2022 г.
Дежурни адвокати 1.12.2022 г. - 31.12.2022 г.
Софийската адвокатска колегия тържествено отбеляза 125-ата годишнина от създаването си
Информация относно медицинско обслужване на адвокати, членове на САК
Покана за среща в „ДНИТЕ НА МЕДИАЦИЯТА 2022“
Конференция по повод Деня на адвоката и 125 годишнината на Софийска адвокатска колегия
Обявление за свободна кантора
Краен срок за  подаване на отчети по Закона за правната помощ за бюджетната 2022 г.
От 08.11.2022 г. влизат в сила промените в Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения
Покана за стаж на студенти специалност "Библиотечно-информационни науки"
Документален филм за живота и дейността на Кристиан Таков
Значими събития и личности в историята на САК
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. ноември 2022 г.
Дежурни адвокати РЦК месец ноември 2022 г.
Дежурни адвокати 1.11.2022 г. - 30.11.2022 г.
Предложение на Съвета на САК за отстраняване недостатъците в Единната електронна система за правна помощ
Академия по права на човека
Европейски ден на правосъдието, на европейския адвокат и на европейските правни общества
Становища по проектите на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 и на ЗИД на Закона за медиацията
Дигитални ресурси в библиотеката на САК
Изготвени решения по 34 броя дела на ДС, 5-ти състав
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки