Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Покана за стаж на студенти специалност "Библиотечно-информационни науки"
Документален филм за живота и дейността на Кристиан Таков
Значими събития и личности в историята на САК
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. ноември 2022 г.
Дежурни адвокати РЦК месец ноември 2022 г.
Дежурни адвокати 1.11.2022 г. - 30.11.2022 г.
Предложение на Съвета на САК за отстраняване недостатъците в Единната електронна система за правна помощ
Академия по права на човека
Европейски ден на правосъдието, на европейския адвокат и на европейските правни общества
Становища по проектите на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 и на ЗИД на Закона за медиацията
Дигитални ресурси в библиотеката на САК
Изготвени решения по 34 броя дела на ДС, 5-ти състав
Срок за подаване на Заявление за дежурен и резервен адвокат за 2023 година
125 години Софийска адвокатска колегия
Информация относно медицинско обслужване на адвокати, членове на САК
Уебинар на тема „Разузнавателните беседи“ в България: практика и средства за защита
Въвеждащи обучения за нововписани адвокати и младши адвокати организирани от Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев"
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. октомври 2022 г.
Дежурни адвокати РЦК месец октомври 2022 г.
Дежурни адвокати 1.10.2022 г. - 31.10.2022 г.
Актуализиране на правилата за определяне на особени представители по дела с размер на възнаграждението над 10 000 лв.
Роудшоу на Нюйоркската конвенция
Обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. септември 2022 г.
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки