Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

ПОКАНА ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА „СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
Решение № 753/01.12.2021 г. Софийски адвокатски съвет
Готови адвокатски карти
Есенна изпитна сесия 2021 г.
Уеб-конференция „COVID-19 И ПРАВАТА НА ДЕЦАТА“
Списък на дежурни адвокати за 01.12.2021 до 31.12.2021
Дежурни адвокати в РЦК за м. Декември 2021 г.
Уебинар за медиация при спорове за интелектуална собственост и технологии
Отчети за предоставена правна помощ
22 ноември – Ден на българския адвокат
Нова заповед на Председателя на СГС за работното време на Адвокатска стая
Готови адвокатски карти
Нова организация на работа в Софийски градски съд за периода 08-30.11.2021 г.
ПОКАНА ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА „СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
Възстановяване работата на администрацията на САК  на бул. Витоша № 1А
Времена промяна в организацията на работа в Софийски окръжен съд в периода 28.10-05.11. 2021
Нови заповеди на Председателя на СРС относно окритите съдебни заседания в периода  01.11.2021 - 05.11.2021 г.
Временно прекъсване работата на администрацията на САК  на бул. Витоша № 1А поради установен случай на COVID-19
Времена промяна в организацията на работа в СГС в периода 27.10.-05.11.
„Ръководството на Международния съвет за търговски арбитраж за тълкуване на Нюйоркската конвенция от 1958 г.: Наръчник за съдии" на български ези...
„Ръководството на Международния съвет за търговски арбитраж за тълкуване на Нюйоркската конвенция от 1958 г.: Наръчник за съдии" на български ези...
Сътрудничество с ЕЛСА-България
Ден на европейските адвокати
Готови адвокатски карти
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки