Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Обществено обсъждане на законопроект за изменение на Закона за съдебната власт в частта електронно правосъдие
Изявление относно масовите съдебни процеси срещу адвокати в Анкара
Безплатно ползване на продуктите на „АПИС“ и „СИЕЛА“ през 2023 г.
Дежурни адвокати РЦК месец януари 2023 г.
Променено работно време на 29-ти и 30-ти декември
Дежурни адвокати 01.01.2023 г. - 31.01.2023 г.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНА КАНТОРА
Он-лайн анкета за бюджета на колегията за 2023 година
ЦОА “Кръстю Цончев” организира подбор на 25 кандидати от България за участие в онлайн курс, на тема: „Киберпрестъпност и електронни доказателства“
Информация относно медицинско обслужване на адвокати, членове на САК
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНА КАНТОРА
Становище на Софийски адвокатски съвет по Проекта за изменение и допълнение на Етичния кодекс на адвоката
Национална мрежа за децата създава правно-дискусионна платформа, отворена за различни социални групи, професионалисти и младежи
Програма за обучения на САК м. Декември 2022 г.
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. декември 2022 г.
Дежурни адвокати РЦК месец декември 2022 г.
Дежурни адвокати 1.12.2022 г. - 31.12.2022 г.
Софийската адвокатска колегия тържествено отбеляза 125-ата годишнина от създаването си
Информация относно медицинско обслужване на адвокати, членове на САК
Покана за среща в „ДНИТЕ НА МЕДИАЦИЯТА 2022“
Конференция по повод Деня на адвоката и 125 годишнината на Софийска адвокатска колегия
Обявление за свободна кантора
Краен срок за  подаване на отчети по Закона за правната помощ за бюджетната 2022 г.
От 08.11.2022 г. влизат в сила промените в Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки