Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Продажба на лек автомобил Ягуар, собственост на САК
Обучение на тема "Актуални въпроси по прилагането на Закона за устройството и застрояването на Столичната община"
Кръгла маса на Софийска адвокатска колегия съвместно със Столична община – направление „Архитектура и градоустройство“
Националното бюро за правна помощ обявава конкурс за адвокати от САК
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. юли 2021 г.
Обучение на тема „Изменение на обвинението в съдебно заседание“
Изменена заповед за инвентаризация на делата в СГС
Свободни помещения ОД Лозенец
Готови адвокатски карти
Обучение на тема "Актуална практика на ВКС по въпроси на съдебната делба" ЧАСТ ІІ
Достъп за адвокати до съдебните сгради на СРС и АССГ
Плаващо работно време на служителите на САК
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНИ КАНТОРИ
Възстановяване ползването входа за съдебната палата откъм ул. Позитано
Заповед на Председателя на  СГС от 04.06.2021г.
Резултати от класирането за ОД "Лозенец" и удължаване срока за подаване на заявления за незаетите стаи
Обучения през месец Юни 2021 г.
Призив за изразяване на несъгласие с Модел 4 за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. юни 2021 г.
Облекчаване достъпа до съдебните сгради
По случай Деня на детето
Собщение Осигурителна каса "Адвокат"
Обучение на тема "Въпроси относно основни конституционни права по граждански дела"
Удължаване срока за подаване на заявления за ползване на ОД "Лозенец"
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки