Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Искане за удължаване сроковете за старт на уведомяването на адвокати чрез ЕПЕП
Дежурни адвокати РЦК месец юли 2022 г.
Работно време касов салон Търговски дом за 30.06. и 01.07.2022 г.
САК и ВАдвС бяха домакини на съвместен конгрес на FBE и CCBE
Дежурни адвокати 1.07.2022 г. - 31.07.2022 г.
Втори етап от международното LegalTech състезание Eлектронен достъп до правосъдие
Покана за участие в процедура за избор на адвокати от САК за участие в комисиите към Федерацията на европейските адвокатури (FBE)
Получаване на документи от пролетна изпитна сесия 2022 г.
Готови карти на адвокати и сътрудници
Готови карти на адвокати и сътрудници
Информация относно медицинско обслужване на адвокати, членове на САК
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. юни 2022 г.
Работно време на РЦК за 30 май 2022 г.
Дежурни адвокати РЦК месец юни 2022 г.
Дежурни адвокати 1.06.2022 г. - 30.06.2022 г.
Информация за адвокатите, подали заявление за ползване на ОД “Лозенец“
Изготвени решения по 13 броя дела на ДС, 1-ви състав
Международен обучителен семинар за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма
Международен стаж за млади адвокати „Stage International”
Обучение на тема: "Регистрация на марка. Абсолютни и относителни основания за отказ"
Удължаване на срока за подаване на заявления за ползване на ОД Лозенец до 03.06.2022 г.
Международно състезание по търговско право на Федерацията на Европейските Адвокатури (FBE)
Готови карти на адвокати и сътрудници
Доклад за реформа на административно-наказателната система в България за насърчаване на почтеността
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки