Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Временни ограничителни мерки в помещенията на САК, въведени за периода от 04.08.2022 г. до 19.08.2022  г.
Дежурни адвокати РЦК месец август 2022 г.
Готови карти на адвокати и сътрудници
Библиотеката и споделен офис на САК няма да работи до 31.08.2022 г.
Промяна в работното време Касовия салон на САК в Търговски дом до 05.08.2022 г.
Дежурни адвокати 1.08.2022 г. - 31.08.2022 г.
Готови карти на адвокати и сътрудници
Актуална информация за работното време на деловодства и служби на съдилищата в софийски съдебен район по време на лятната инвентаризация
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. юли 2022 г.
Искане за удължаване сроковете за старт на уведомяването на адвокати чрез ЕПЕП
Дежурни адвокати РЦК месец юли 2022 г.
Работно време касов салон Търговски дом за 30.06. и 01.07.2022 г.
САК и ВАдвС бяха домакини на съвместен конгрес на FBE и CCBE
Дежурни адвокати 1.07.2022 г. - 31.07.2022 г.
Втори етап от международното LegalTech състезание Eлектронен достъп до правосъдие
Покана за участие в процедура за избор на адвокати от САК за участие в комисиите към Федерацията на европейските адвокатури (FBE)
Получаване на документи от пролетна изпитна сесия 2022 г.
Готови карти на адвокати и сътрудници
Готови карти на адвокати и сътрудници
Информация относно медицинско обслужване на адвокати, членове на САК
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. юни 2022 г.
Работно време на РЦК за 30 май 2022 г.
Дежурни адвокати РЦК месец юни 2022 г.
Дежурни адвокати 1.06.2022 г. - 30.06.2022 г.
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки