Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Информация за адвокатите, подали заявление за ползване на ОД “Лозенец“
Изготвени решения по 13 броя дела на ДС, 1-ви състав
Международен обучителен семинар за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма
Международен стаж за млади адвокати „Stage International”
Обучение на тема: "Регистрация на марка. Абсолютни и относителни основания за отказ"
Удължаване на срока за подаване на заявления за ползване на ОД Лозенец до 03.06.2022 г.
Международно състезание по търговско право на Федерацията на Европейските Адвокатури (FBE)
Готови карти на адвокати и сътрудници
Доклад за реформа на административно-наказателната система в България за насърчаване на почтеността
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. май 2022 г.
Общ конгрес на FBE и CCBE в София през м. юни 2022 г.
Ползване на базата на САК в с. Лозенец, общ. Царево, през летен сезон 2022
Дежурни адвокати РЦК месец МАЙ 2022
Списък на дежурни адвокати от 01.05.2022 до 31.05.2022
На 21.04.2022 г. администрацията на САК ще работи с намалено работно време
Уебинар на Федерацията на Европейските адвокатури на тема „Адвокати помагат на Украйна“
Готови карти на адвокати и сътрудници
Покана за участие в нова процедура за избор на адвокат от САК за особен представител
Ден на отворените врати на българската адвокатура
Покана за предоставяне на оферти за извършване на неотложни ремонтни дейности в кантори, собственост на САК
Променено само за днес работно време на бул. Витоша № 1А
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. април 2022 г.
Списък на дежурни адвокати от 01.04.2022 до 30.04.2022
Покана за участие в процедура за избор на адвокат от САК за особен представител
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки