Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Информация относно медицинско обслужване на адвокати, членове на САК
Срок за записване за есенните семинари в Оздравителен дом "Лозенец"
Вписване в Националния регистър за правна помощ
Дежурни адвокати РЦК месец септември 2022 г.
Патентно ведомство с поредица от уебинари в полза на бизнеса
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2022г.
Дежурни адвокати 1.09.2022 г. - 30.09.2022 г.
Покана за участие в процедура за избор на адвокат от САК за особен представител
Обявление на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела
Тема на есенния семинар по наказателно право в Оздравителен дом "Лозенец"
Готови карти на адвокати и сътрудници
Теми на есенния семинар по гражданско право в Оздравителен дом "Лозенец"
Промяна в работното време Касовия салон на САК в Търговски дом до 19.08.2022 г.
Есенни семинари в ОД „Лозенец“ през септември 2022 г.
Покана за представяне на оферти за ремонт на покрив на Хижа „АДВОКАТ“, собственост на САК
Временни ограничителни мерки в помещенията на САК, въведени за периода от 04.08.2022 г. до 19.08.2022  г.
Дежурни адвокати РЦК месец август 2022 г.
Готови карти на адвокати и сътрудници
Библиотеката и споделен офис на САК няма да работи до 31.08.2022 г.
Промяна в работното време Касовия салон на САК в Търговски дом до 05.08.2022 г.
Дежурни адвокати 1.08.2022 г. - 31.08.2022 г.
Готови карти на адвокати и сътрудници
Актуална информация за работното време на деловодства и служби на съдилищата в софийски съдебен район по време на лятната инвентаризация
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. юли 2022 г.
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки