Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Дежурни адвокати 1.11.2023 г. - 30.11.2023 г.
Профилактични прегледи за адвокати в Медицински център “Св. Пантелеймон” ЕООД през месец ноември 2023 г.
Новопостъпили книги във фонда на Библиотеката на САК за месец септември 2023 г.
Допълнителна дата за профилатични прегледи за м. окомври в  Медицински център Свети Пантелеймон
Срок за подаване на Заявление за дежурен и резервен адвокат за 2024 година
Покана за участие в Международен уебинар по семейно право
Конференция и бал по повод Деня на адвоката
Профилактични прегледи за адвокати в Медицински център “Св. Пантелеймон” ЕООД през месец октомври 2023 г.
Обявление на Дисциплинарния съд за изготвени решения по 53 дисциплинарни дела
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. октомври 2023 г.
Покана за подаване на заявления за включване в списък на адвокати от САК, които осъществяват консултиране на лица, пострадали от домашно насилие
Дежурни адвокати РЦК месец октомври 2023 г.
Покана за участие в процедура за избор на адвокат от САК за особен представител
Дежурни адвокати 1.10.2023 г. - 31.10.2023 г.
Предстоящо безплатно Anti-SLAPP обучение
Покана за участие в научна конференция на 17.10.2023 г., посветена на 90 г. от рождението на проф. д-р Димитър Михайлов
Покана за отправяне на оферти за изграждане на дървен навес над терасата на Хижа „АДВОКАТ“, собственост на САК
Съобщение относно касовите плащания към ОК "Адвокат"
Профилактични прегледи за адвокати в Медицински център “Св. Пантелеймон” ЕООД през месец септември 2023 г.
Нова система за плащане на задължения към Софийска адвокатска колегия
Покана за подаване на заявления за включване в списък на адвокати от САК, които осъществяват консултиране на лица, пострадали от домашно насилие
Дежурни адвокати РЦК месец септември 2023 г.
Дежурни адвокати 1.09.2023 г. - 30.09.2023 г.
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2023 г.
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки