Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Международно LegalTech състезание Eлектронен достъп до правосъдие
Покана за представяне на оферти за разрушаване на сграда
Готови адвокатски карти
Национален регистър за правна помощ - вписване
Курс на БТПП за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд
Споделеният офис и библиотеката на САК няма да работят на 03.02.2022 г.
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. февруари 2022 г.
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГРУПОВА ПОЛИЦА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА“
Относно общото събрание на САК на 29 и 30 януари 2022 г.
Гише за адвокати в служба Имотен регистър
Споделения офис и библиотеката на САК няма да работят днес 13.01.2022 г.
Такси за водените от САС регистри
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. януари 2022 г.
Намалено работно време
Намалено работно време
Безплатен достъп до АПИС и СИЕЛА и през 2022 г.
In Memoriam

21.12.2021

In Memoriam
Готови Адвокатски карти
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. декември 2021 г.
ПОКАНА ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА „СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
Решение № 753/01.12.2021 г. Софийски адвокатски съвет
Готови адвокатски карти
Есенна изпитна сесия 2021 г.
Уеб-конференция „COVID-19 И ПРАВАТА НА ДЕЦАТА“
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки