Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Профилактични прегледи за адвокати в Медицински център “Св. Пантелеймон” ЕООД през месец юни 2023 г.
Международен стаж за млади адвокати "Stage International" в адвокатски кантори в Париж
Предстоящи семинари на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ Юни 2023 г.
Удължаване на срока за подаване на заявления за ползване на ОД Лозенец
Дежурни адвокати 1.06.2023 г. - 30.06.2023 г.
Дежурни адвокати РЦК месец юни 2023 г.
Почасово ползване на кантора
Становище на Софийски адвокатски съвет по Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
Програма HELP към Съвета на Европа организира безплатен курс на тема „Процесуални гаранции в наказателното производство и права на жертвите“
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. май 2023 г.
Интернет каталог на библиотеката на САК
Дежурни адвокати РЦК месец май 2023 г.
Ползване на базата на САК в с. Лозенец, общ. Царево, през летен сезон 2023
Дежурни адвокати 1.05.2023 г. - 31.05.2023 г.
Покана за участие в постоянните комисии на FBE
Покана за работна среща - „Предизвикателства и трудности в работата на адвокатите с хора с психични и интелектуални проблеми, които са обвиняеми по на...
Покана за участие в процедура за избор на адвокат от САК за особен представител
Благодарствено писмо от Съюзът на адвокатските колегии на Турция
„Библиотека и споделен офис“ няма да работи от 07.04.2023 г. до 17.04.2023 г.
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. април 2023 г.
Обзор на проведената среща с председателя и заместник председателя на Софийски районен съд
Получаване на здравни карти от заявилите медицинска застраховка адвокати от САК
Профилактични прегледи за адвокати в Медицински център “Св. Пантелеймон” ЕООД
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНА КАНТОРА
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки