Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЛЕТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2022 г.
Списък на дежурни адвокати от 01.04.2022 до 30.04.2022
Готови адвокатски карти
В защита на професионалните права на адвокатите по повод решение на МС №96/25.02.2022 г.
Правила за определяне на особен представител с размер на възнаграждението над 10 000 лв.
Уведомление - техническа грешка
ЗАСТРАХОВКИ/ ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА
Награда за млади юристи ELI /European Law Institute/, ELI Young Lawyers Award
Многостранна стажантска програма за адвокати
Обявление за свободна кантора
Международна и национална стажантска програма на ЕЛСА - България
Нова заповед относно съдебните деловодства на Софийски градски съд
Важна информация относно съдебните деловодства на Софийски градски съд
Дежурни адвокати в РЦК за м. Март 2022 г.
Инициативи за подпомагане на украински и други граждани, пострадали от войната в Украйна, търсещи убежище в България
Взети решения за предприемане на действия по чл. 89, т. 5 от ЗА за защита професионалните права на адвокатите
Съобщение за важни изменение в Закона за регистър БУЛСТАТ
Декларация в израз на солидарност с украинския народ
Дневен ред за 02.03.2022 и решения от 16.02.2022 г.
График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. март 2022 г.
Готови адвокатски карти
Предложение до ВАдвС с искане за изменение и допълнение на Наредба № 1
Приета Декларация от Общото събрание на адвокатите от страната по инициатива на Съвета на САК
Списък на дежурни адвокати от 01.03.2022 до 31.03.2022
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки