Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

АНКЕТНА КАРТА повишаване на професионалната квалификация на адвокатите от САК
Уважаеми колеги, честит празник!
Приемен ден на Председателя за м. септември 2020 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ от СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Работни срещи с ръководствата на съдилищата от софийски съдебен район
Приемен ден на Председателя за м. септември 2020 г.
Петък 04.09.2020г - Намалено работно време за администрацията
ДОПЪЛНИТЕЛНА ДАТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ
ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2020 г.
ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2020 г.
ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗМИП
ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ за членовете на ОК „Адвокат”
ПРОЛЕТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2020 ГОДИНА
ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗМИП
Готови адвокатски карти
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНА СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ С РЪКОВОДСТВОТО НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
Становище

31.07.2020

Становище
Здравна профилактика за адвокатите от САК през 2020 година
Софийски адвокатски съвет - отворено писмо и позиция
Акценти по проект на Висшия адвокатски съвет за Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
ПРОЕКТ на ЕДИННИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
Почина адвокат Тодорка Малинчева
Магистърска програма „Защита на основните права“ - ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“
Готови адвокатски карти
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки