Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Електронно дистанционно гласуване в Софийска адвокатска колегия - първа стъпка
Проблеми на въззивното производство по ГПК
Приемен ден на Председателя на САК за м.октомври 2020г.
Шеста национална годишна конференция на тема „Предизвикай: Непозволеното увреждане!“
Важно съобщение
Важно съобщение
Важно съобщение
Готови адвокатски карти
Съобщение до адвокатите от САК, вписани в Национален регистър за правна помощ
Дати за изпита за адвокати и младши адвокати  ЕСЕННА сесия 2020 г.
Доказване. Доказателствени средства. Свидетелски показания. Обяснения на страните по чл. 176 ГПК
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за членовете на ОК „Адвокат”
Облекчен достъп на адвокати до Съдебната палата в пиковите часове
Готови адвокатски карти
Готови адвокатски карти
Преглед на съдебната практика в производствата по несъстоятелност. Тълкувателно решение № 1/2017г. на ОСТК на ВКС и Тълкувателно решение от 13.07.2020...
Готови адвокатски карти
Честит празник!
Програма за обучение и предварителен график за обучения до м. декември 2020 г.
ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИТЕ СГРАДИ
Готови адвокатски карти
Обучение на тема:  „Медицински деликти – актуални материалноправни и процесуалноправни въпроси от съдебната практика“
ДОПЪЛНИТЕЛНА ДАТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки